Slik blir Kirkens tidsskrifter til

Slik blir Kirkens tidsskrifter til

Har du noen gang lurt på hvordan tidsskriftet ditt blir til? Når du ser på bladet du holder i hånden, undres du da på akkurat hvem som utarbeidet det og hvordan det ble gjort?

Bli med på en redaktørs omvisning hos Kirkens tidsskrifter for å se hvordan disse publikasjonene blir til.

Når du leser dette tidsskriftet, har planleggingen alle-rede begynt for det som kommer om ett år. I forberedelsen vil tidsskriftredaktørene følge rettledning fra flere medlemmer av De sytti, som formidler råd fra De tolv apostlers quorum og Det første presidentskap angående emner det er behov for å dekke for å styrke medlemmer. Basert på Brødrenes råd blir artikler valgt eller skrevet.

Planlegging av et nummer

Planleggingen begynner alltid med Liahona, som utgis på opptil 51 språk. Det utgis månedlig på 21 språk. I språkområder hvor det er få abonnenter, kan leserne motta Liahona fire eller seks ganger pr. år. De språkområdene som har færrest abonnenter, mottar tidsskriftet en, to eller tre ganger pr. år.

Liahona inneholder artikler for voksne, ungdom og barn, og en lokal del som til dels inneholder nyhetsstoff for medlemmer i et bestemt område av Kirken.

Kirkens ledere har bedt om at Liahona i så stor grad som mulig skal inneholde det som trykkes i de Kirkens tidsskrifter som kun utgis på engelsk. Når redaktørene planlegger de månedlige utgaver av Liahona, prøver de ved bønn å bedømme hvilke artikler det er størst behov for blant medlemmer over hele verden. Valget av artikler gjennomgås av de generalautoriteter som er veiledere for pensumavdelingen.

Fire hovedkilder til tidsskriftartikler.

Profetens og andre generalautoriteters taler eller skrevne ord kan omarbeides til artikler.

Medlemmer av De sytti og presidentskapene for hjelpeorganisasjonene skriver artikler til støtte for Kirkens studiekurs.

Kirkens tidsskriftredaktører skriver artikler etter å ha gjort research på et emne eller har besøkt siste-dagers-hellige på et bestemt sted.

Dere, leserne, skriver artikler. Deres bidrag sørger for at siste-dagers-hellige fra hele verden kommer til orde i tidsskriftene.

Sammenfatningen

En hvilken som helst dag i året vil staben i tidsskriftavdelingen være i arbeid med å tilrettelegge flere forskjellige utgaver for kommende måneder. Disse vil befinne seg på forskjellige stadier, fra tidlig planlegging til korrektur eller trykking av neste måneds nummer. (Kirkens trykkerisenter i Salt Lake City, Utah, trykker de engelskspråklige tidsskriftene og de fleste utgaver av Liahona.) Utarbeidelse og revisjon av artikler gjøres klart ca. åtte måneder før utgivelsesdatoen for hvert nummer av tidsskriftet. Hvis imidlertid noe skjer de neste tre eller fire månedene som må dekkes i Kirkens tidsskrifter, må redaktørene ta ut en planlagt artikkel og erstatte den med en ny.

Alle Kirkens tidsskrifter gjennomgås med tanke på innhold på mer enn ett stadium. Etter at artiklene er revidert, blir de lest av faste gjennomlesere, deriblant noen medlemmer av De sytti. Etter denne revisjonen går den godkjente teksten til grafiske designere, som lager sidelayout. De kan velge å bruke eksisterende fotografi og kunstnerisk uttrykk, eller de kan bestille nytt foto eller kunstnerisk uttrykk. Fordi sidene til Liahona må ha rom for utvidet oversatt tekst på de forskjellige språk, legges det inn ekstra plass i hver artikkel. Når designarbeidet er ferdig, gjennomgås sidene av medlemmer av De sytti og et eller flere medlemmer av De tolv apostlers quorum.

Tidsskriftproduksjonen innbefatter ca. en måned til oversettelse av artikler til Liahona. Oversettere er medlemmer av Kirken over hele verden. De utveksler Liahona-artikler elektronisk med Kirkens hovedkvarter.

Grafisk design og produksjon

Redaktører i Liahona og Ensign drøfter plassering av artikler i et kommende nummer.

Designere velger format, kunstuttrykk eller fotografier til å fremheve de åndelige prinsipper som omhandles i artikkelen. Her fremlegger Liahonas kunstneriske leder forslag til layout for redaktørstaben og designere.

I forbindelse med at grafiske designere lager layout til artiklene, gir de oppdrag om illustrasjoner eller fotografier etter behov, til profesjonelle kunstnere og fotografer.

Lengst t.h.: Gjennom samarbeid via e-post med oversettere over hele verden får produksjonskunstnere godkjennelse av sidelayout. T.h.: Tidsskriftproduksjon på så mange som 51 språk nødvendiggjør bruk av data til sidelayout og korrektur på hvert språk.

Forsendelse av tidsskrifter til deg

Sidene med den endelige designkorrekturen av tidsskriftet overlates til redaktørene for gjennomsyn. Sidene blir så sendt elektronisk til trykkeriet fem måneder før utgivelsesdato for det engelske Liahona, to måneder for andre språk og to måneder for Ensign, New Era og Friend. Liahonas nyhetsdel går i trykken ca. to måneder før utgivelsesdato, og Ensign ca. en måned før utgivelsesdato.

Ferdigtrykte tidsskrifter buntes og sendes til områder utenfor USA for distribusjon på forskjellige måter, bl.a. via det lokale postverket. I USA sendes de gjennom United States Postal Service. Tidsskriftene sendes først ut til mer fjerntliggende områder, og sendes sist med post til lesere i Utah. Vi har planlagt det slik at tidsskriftene skal ankomme innen første søndag i den måned de er datert for, men dette kan av og til variere.

Nå da du har dette tidsskriftet i hendene, håper vi du vil oppdage at det bidrar til din åndelige vekst. Artikler kan berøre fysisk helse, økonomi eller andre emner vi alle må forholde oss til her i jordelivet, men den primære hensikt er å styrke deg åndelig.

Hvis du har noe du ønsker å si om de artik-lene du leser her, vil vi bli glad for å høre fra deg (se vår adresse til høyre). Hvis du ønsker å komme med forslag til hva vi kan gjøre bedre med hensyn til å dekke dine åndelige behov, vil vi gjerne høre om det også. Alt vi kan lære om å betjene våre lesere på en bedre måte, vil være til fordel for både deg og oss.

Trykking og distribusjon

Trykte signaturark passerer gjennom en maskin som legger dem i riktig rekkefølge, setter til omslaget og deretter stifter dem sammen. Hvert tidsskrift beskjæres deretter for overflødig papir.

De ferdige tidsskriftene pakkes for forsendelse med post eller utsendelse fra Kirkens sentrale distribusjonssenter i Salt Lake City.

I lagerhuset hvor annet av Kirkens trykte materiell er lagret, kontrollerer en ansatt tidskrifter som pakkes for utsendelse.