Guds veiledning

Guds veiledning

Elder Wolfgang H. Paul

Hvordan vil ditt liv arte seg om, la oss si, 10 år, 20 år? Hva slags jobb eller yrke vil du ha? Hvilke kall i Kirken vil du få? Hvordan vil din familie være?

Jeg kan besvare alle disse spørsmålene for deg med absolutt sikkerhet: Jeg er viss på at jeg ikke vet det. Men jeg er like sikker på at Gud vet det. Og hvis du stoler på ham og overlater deg i hans hender, kan du oppleve at han fører deg i uventede retninger og gir deg flotte erfaringer og anledninger.

«Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!

Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette» (Ordspr. 3:5-6).

Den samme Gud som leder nasjoners kurs, bryr seg nok om deg, ett av hans barn, til å velsigne deg personlig. Jeg har vært vitne til og hatt erfaring med begge disse eksemplene på Guds veiledning.

Han velsigner hele nasjoner

Da jeg vokste opp, var Tyskland delt. Vest-Tyskland, hvor jeg bodde, var fritt og demokratisk og ble fremgangsrikt. Øst-Tyskland hadde kommuniststyre og var alliert med Sovjetunionen. En grense skilte øst og vest, markert ved murer, piggtråd, minefelt og tårn som ble bevoktet av vakter med maskingevær. En del trofaste siste-dagers-hellige i øst var innestengt bak denne grensen og lengtet etter frihet til gudsdyrkelse og templets velsignelser.

Vi medlemmer av Kirken visste at en dag – som oppfyllelse av profeti – ville evangeliet bli forkynt i enhver nasjon (se Matteus 24:14). Men fordi hærene syntes så sterke og myndighetene så hårdhjertede, var vi redd at bare en større internasjonal konflikt eller en ny verdenskatastrofe kunne frembringe de nødvendige forandringer for Øst-Tyskland, Polen og de andre landene under sovjetisk herredømme.

Herren visste bedre. President Spencer W. Kimball (1895–1985) oppfordret alle Kirkens medlemmer til å be om at grensene måtte bli åpnet. Og langsomt, men sikkert begynte mirakuløse ting å skje. Østtyske myndigheter ga tillatelse til å oppføre et tempel på deres territorium, og Freiberg Tyskland tempel ble innviet i 1985. Så, i 1988, etter anmodning fra Kirkens ledere, gikk myndighetene med på å tillate misjonærer å komme inn i landet og misjonærer fra Øst-Tyskland å virke utenlands. I november 1989 åpnet de østtyske myndigheter Berlin-muren, og snart ble den revet. Regjeringen falt, og Tyskland ble forenet under demokratisk styre.

Historikere angir mange årsaker til disse store begivenhetene. Men det er ikke tvil i min sjel om at bak det hele ledet Herren disse nasjoners skjebne slik at hans hensikter kunne oppfylles.

Veiledning for vårt liv

Den samme Gud er interessert i deg personlig og vil lede og forme ditt liv – til velsignelse for deg og for andre – hvis du vil la ham gjøre det. Jeg vet det fordi han har formet mitt liv og holdt sitt løfte om at hvis jeg setter ham først, vil han velsigne meg med alt jeg trenger. Jeg har sett dette skje mange ganger i mitt liv.

Vår familie var de eneste siste-dagers-hellige i byen vår, der det var 60 000 innbyggere. Vi gjorde vårt beste for å etterleve evangeliet. Jeg følte Ånden ofte, og jeg tvilte egentlig aldri på at Kirken var sann. Men mens jeg avtjente verneplikten, fikk jeg et sterkt ønske om å vite for meg selv at Mormons bok er sann. Derfor gikk jeg til et avsondret sted og gjorde akkurat som Mormons bok råder oss til (se Moroni 10:4-5). Jeg spurte Gud. Og jeg mottok et vitnesbyrd – en åndelig følelse av varme, trøst, fred og stor lykke som jeg aldri kommer til å glemme.

Etter militærtjenesten fortsatte jeg min utdannelse i militær administrasjon i vesttysk styre. Det var svært krevende, men jeg tilegnet meg bred bakgrunn innen økonomi, eiendomsforvaltning, juridiske saker osv. Jeg ble også kalt til å virke i distriktspresidentskapet. Mens mine medstudenter var travelt opptatt med studier på søndager, utførte jeg oppdrag for Kirken og tilbragte tid sammen med min familie. Det var hardt, men Herrens løfter er reelle, og man kan stole på dem. Jeg gjorde det like bra som hvem som helst av mine medstudenter.

Etter endt eksamen arbeidet jeg for staten i åtte år. Jeg var garantert jobb på livstid og en meget god pensjon. Det virket som livet var behagelig tilrettelagt for meg. Da spurte Kirkens presiderende biskopsråd om jeg ville være villlig til å flytte til Frankfurt og arbeide som områderepresentant for Europa. Jeg ville måtte oppgi min sikre jobb og fremtidige pensjon. Men da min hustru og jeg ba om dette, følte vi at det var det riktige. Fra da av har mitt liv tatt en annen, men svært velsignet retning.

Min opplæring i statlig forvaltning hadde forberedt meg til mange av de sakene jeg hadde hånd om i mitt nye ansvarsområde. Ved å ta denne stillingen var jeg senere i stand til å virke som misjonspresident, noe jeg aldri ville ha blitt tillatt om jeg fortsatt arbeidet for staten.

Jeg forteller dere dette i dyp takknemlighet og ikke for å skryte, men for å vise dere at Herren vil forme deres liv ifølge sin hensikt, hvis dere vil la ham gjøre det. Og store velsignelser vil følge. Jeg kan love at han ikke bare vil gi velsignelser på viktige områder som en yrkes-karriere, men hvis du vil vende deg til ham i bønn, vil han også velsigne deg i de små, daglige utfordringene. Jeg har opplevd dette mange ganger i mitt liv.

Velsignet dag etter dag

Jeg husker da jeg var grenspresident og arbeidet med vår årlige tienderapport. Det var en vakker vinterdag, og min hustru ventet for å gå tur med meg. Jeg pleide å ta finans-oppgjøret som statsansatt, så dette var en smal sak for meg. Men hver gang jeg prøvde å avstemme rapporten, ble summene feil. Jeg forsøkte om og om igjen, men ingenting nyttet, og jeg begynte å bli frustrert. Jeg ba vår himmelske Fader om hjelp.

Da jeg reiste meg opp igjen, kunne jeg ikke se at noe var forandret. Men jeg følte meg tilskyndet til å gjennomgå en spesiell del av innbetalingskvitteringene på nytt. På den tiden var kvitteringene limt sammen i blokker, og nå oppdaget jeg at to kvitteringer hadde klistret seg sammen og så ut som én. Problemet var løst.

Din utfordring er kanskje like så ordinær som en jeg hadde for ikke lenge siden. Jeg hadde kjøpt et nytt høy-hastighetsmodem til datamaskinen min, men da jeg koblet alt sammen ifølge bruksanvisningen, fungerte det ikke. Jeg gjennomgikk feilmeldingsinstruksjonene, koblet alt til igjen og ringte forbrukerstøtten, men fikk det likevel ikke til å fungere. Utstyret ble til og med testet i forretningen hvor jeg kjøpte det, og de fant ikke noe feil. Så jeg tok det med hjem igjen. Men denne gangen husket jeg å be. Det var det eneste jeg gjorde forskjellig. Denne gangen virket utstyret, og det gjør det fortsatt.

Noe av det jeg har fortalt, påvirket hele nasjoner. Noe påvirket hele mitt livsløp. Og noe er ganske smått på alle tings store skala. Men det er nettopp mitt poeng. Den samme Gud som taler til profeter og som forandrer nasjoners kurs, er villig til å tale til ditt hjerte gjennom sin Ånd. Han vil lede din livskurs og få mer ut av deg enn du noensinne kan klare selv. Og han vil hjelpe deg med de daglige utfordringer i livet, hvis du vil stole på ham og støtte deg til ham.

Han kjenner deg, han elsker deg og hans løfter er reelle.