Tempel innviet i Curitiba i Brasil

Tempel innviet i Curitiba i Brasil

Curitiba Brasil tempel skulle etter planen åpne mandag 2. juni 2008, dagen etter de fire innvielsesmøtene som var planlagt til 1. juni.

En kulturell feiring ble holdt lørdag 31. mai, kvelden før innvielsen. Feiringen og innvielsen ble holdt etter å ha hatt åpent hus fra 10.-24. mai 2008.

Curitiba Brasil tempel er det 126. templet i drift på verdensbasis og det femte siste dagers hellige tempel i Brasil. Det er også templer i Campinas, Porto Alegre, Recife og São Paulo. Manaus Brasil tempel, som ble bekjentgjort i 2007, vil bli Brasils sjette tempel.

Curitiba tempel ble bekjentgjort i august 2002, og første spadestikk ble tatt i mars 2005. Det vil betjene over 42 000 medlemmer, heriblant medlemmene fra 21 staver i delstatene Paraná og Santa Catarina.

Innvielsen og tilhørende arrangementer var planlagt til etter at dette nummeret gikk i trykken.