Kirken viderefører sin «åpen dør»-tradisjon

Kirken viderefører sin «åpen dør»-tradisjon

I sine hjem i New York, Ohio, Missouri og Illinois tok profeten Joseph Smith ofte imot gjester – både de han selv inviterte og de som var på gjennomreise. Han bygget faktisk et hotell i Nauvoo, Illinois, for å kunne ta imot de mange gjestene som kom til ham og andre ledere i Kirken.

Gjestfriheten fortsatte da Kirkens medlemmer bosatte seg i vest. Mange fremstående mennesker besøkte Salt Lake City i Kirkens tidlige år.

I dag står besøk til Kirkens eiendommer, som for eksempel Temple Square-kvartalet, høyt på dagsordenen til turister og reisende til Salt Lake City.

Mange millioner besøker årlig de velstelte områdene på Temple Square, hvor ikke bare det arkitektonisk betydningsfulle Tabernaklet ligger, men også templet med granittmurer som har blitt et symbol som er synonymt med selve Kirken.

Folk kommer til Temple Square og de omkringliggende bygningene som tilhører Kirkens hovedkvarter – Konferansesenteret, Slektshistorisk bibliotek, Museet for Kirkens historie og kunst, Joseph Smith Memorial Building eller til og med Kirkens kontorbygning – som ferierende, som forretningsfolk som har pause fra konferanser eller andre møter, som bedagelige vandrere eller som fremstående eller inviterte gjester.

Når de kommer til Temple Square, blir de besøkende møtt av unge kvinner fra alle deler av verden som er på heltidsmisjon for Kirken. Disse unge misjonærene støttes av en gruppe på nesten 1300 frivillige på deltid – ektepar eller enkeltpersoner som, sammen med de unge misjonærene, gir korte omvisninger og forklarer Kirkens historie og tro for interesserte besøkende. I 2007 bidro frivillige med nesten 240 000 timer som verter og vertinner på Temple Square.

I 2007 var det anslagsvis fem millioner mennesker som stanset opp for å utforske Temple Square, et av de mest besøkte turistmålene i delstaten. Opptegnelser viser at de besøkende kom fra alle delstater i USA, så vel som 83 forskjellige land rundt om i verden.

Uansett hvor gjestene kommer fra, viser de entusiastiske og hengivne guidene som virker som hel- eller deltidsmisjonærer, den tradisjonelle gjestfriheten som har preget Kirken helt siden Joseph Smiths tid.