Familiefaste

Jeg prøver å ligne Jesus

Familiefaste

«Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys» (Johannes 8:12).

For noen år siden bestemte familien seg for å ha en spesiell faste for ofrene etter en fjern naturkata-strofe. Jeg foreslo at vi etter å ha fastet skulle gi myntene i sparekrukken vår til Kirkens humanitærfond. Vi har to krukker som vi putter mynter på. Den ene er høflighetskrukken vår, og hver gang noen hjelper eller gjør noe hyggelig for en annen, putter jeg en mynt i krukken. I slutten av året bruker vi i alminnelighet pengene i denne krukken til noe morsomt for hele familien. Den andre krukken er uhøflighetskrukken vår, og hver gang noen er sur eller krangler, putter han eller hun en mynt i uhøflighetskrukken. Pengene i denne krukken gis til barn i nød.

Da vi begynte fasten, begynte vi også å telle myntene våre. Leonardo, 9 år, gikk så og hentet sin egen sparebank. Han tok alle pengene sine og også noen av lekene sine og sa at han ønsket å gi dem også. Mariana, 12 år, hentet også sine penger for å bidra til donasjonen. Selv om barna hadde bare noen få dollar å gi, var det alt de hadde.

Faste er et offer for Leonardo og Mariana, og det var det også å gi fra seg pengene i krukken. Men da de også ga sine sparepenger, visste jeg at de virkelig brydde seg om vår himmelske Faders barn som led på den andre siden av kloden.