Rexburg tempel blir det 125

Rexburg tempel blir det 125

Rexburg Idaho tempel er åpent og i drift etter at det ble innviet av president Thomas S. Monson i en av hans første handlinger som Kirkens 16. president 10. februar 2008.

President Monson presiderte over alle fire innvielsesmøtene, og ble ledsaget av eldste Russell M. Nelson og eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum.

Rexburg Idaho tempel, som ligger syd for Brigham Young University– Idaho, er Kirkens 125. tempel i drift på verdensbasis og det tredje i Idaho. Ca. 200 000 deltok på åpent hus i løpet av måneden før innvielsen.

Det 5100 kvadratmeter store templet ble bekjentgjort i desember 2003, og første spadestikk ble tatt i juli 2005. Templet har en ytre overflate av kvartssten og 700 malte vindusruter. Templet betjener ca. 47 000 medlemmer av Kirken i det østlige Idaho.