Jeg kan være misjonær nå

Samlingsstunden

Jeg kan være misjonær nå

«Og om så skjer at dere skulle … bare [bringe] én sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være» (L&p 18:15).

Apostelen Paulus var en flott misjonær. Han sa: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet» (Romerbrevet 1:16). Paulus reiste mange steder for å forkynne evangeliet. Han gledet seg over å fortelle om evangeliet og hjelpe folk å bli lykkelige.

Profeten Joseph Smiths bror Samuel var den første misjonæren i de siste dager. Siden den gang har over en million menn og kvinner vært på misjon. Enhver misjonær, som Samuel og Paulus, har et vitnesbyrd om evangeliet og ønsker å dele det med andre.

President David O. McKay (1873-1970) sa: «Ethvert medlem en misjonær».1 Det betyr at du kan være misjonær nå. Ved å dele evangeliet med andre vil du bli minnet om din dåpspakt om alltid å huske Jesus Kristus. Husk disse ordene.

Jeg kan også være misjonær,

ikke vente enda mange år.

Jeg lever slik at alle folk kan se

at jeg har et vitnesbyrd om kirken vår,

ja, at jeg har et vitnesbyrd om kirken vår.2

Aktivitet

Ta ut side B4. Klipp ut huset og de fem vinduene. Lim hvert vindu inn i vindusrammene på huset der evangeliet deles med andre. Snakk med familien din om ideene. Bestem sammen hva dere kan gjøre for å være misjonærer nå. Plasser huset hvor evangeliet deles med andre, et sted hvor familien kan se det.

Idéer til samlingsstunden

  1. Samle noen saker som må til for å utføre enkle gjøremål som krever forberedelse. (For eksempel, oppgave: vaske opp – gjenstandene kan være såpe og oppvaskklut; oppgave: matlaging – gjenstandene kan være en oppskrift og ingredienser.) Forbered en liten pose til hver klasse, med forskjellige oppgaver. Be hver klasse om å åpne posen og finne ut hvilken oppgave som må gjøres, og forklare hvorfor hver gjensand er nødvendig for å utføre oppgaven. La hver klasse få fortelle det til Primær. Forklar at akkurat som vi trenger visse ting for å forberede en oppgave, trenger vi å gjøre visse ting for å forberede oss til å bli en god misjonær. Plasser bildene «Ung gutt ber» og «Gransk Skriftene» (nr. 605 og 617 i bildepakken Kunst inspirert av evangeliet) på tavlen, og skriv under dem: «Jeg vil forberede meg til å bli misjonær ved å be og lese i Skriftene hver dag.» Spør barna hvordan det å følge dette prinsippet kan forberede dem til å bli misjonærer. Oppsummer historien om Alma den yngre og Mosiahs sønner. Hjelp barna å finne Alma 17:2-3, og les det sammen. Strek under ordene «de hadde gransket Skriftene flittig» og «de hadde hengitt seg til mye bønn». Bær vitnesbyrd om kraften i bønn og daglig skriftstudium og hvordan dette kan forberede oss til å bli misjonærer.

  2. Sett en etikett med denne teksten på en tom eske: «Trofast og lydig». Forbered flere situasjonsstudier av tro og lydighet for både de yngre og de eldre barna (se Undervisning, intet større kall [1999], 161-62). Begynn samlingsstunden ved å skrive: «Jeg vil forberede meg til å bli misjonær ved å være trofast og lydig» på tavlen. Les det sammen med barna. La et barn velge en situasjonsstudie. La barnet eller klassen svare hva man må gjøre. Påpek at svarene deres krever tro eller lydighet, og la barnet legge noen småting i esken (for eksempel bønner, småstener). Etter hver situasjonsstudie synger dere «Jeg vil lyde hans ord og gå i hans spor og vitne om ham» fra «Jesu Kristi Kirke» (Barnas sangbok, 48). Ordene «å vitne om ham» betyr at vi vil være misjonærer. Fortsett til esken er full.