Siste-dagers-hellige elever imøtegår trend med at elever slutter skolen

Siste-dagers-hellige elever imøtegår trend med at elever slutter skolen

Mens stadig flere skoleelever i tenårene slutter, ifølge en rapport fra en interessegruppe for ungdom i USA, er det mange unge medlemmer av Kirken som ikke bare fullfører skolen, men også tar flere fag.

Både timelig og religiøs utdannelse har blitt vektlagt i de siste-dagers-helliges lære og kultur siden profeten Joseph Smith skrev følgende på 1800-tallet: «Guds herlighet er intelligens» (L&p 93:36).

President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, understreket sammenhengen mellom et religiøst og et timelig studium i en tale til lærere i Kirken i 2001.

«Husk at dere ikke er interessert i utdannelse bare for jordelivet, men for evig liv. Når dere ser denne realiteten klart med åndelige øyne, vil dere sette åndelig lærdom først, men likevel ikke slurve med verdslig lærdom. Faktisk vil dere arbeide hardere med deres verdslige lærdom enn om dere ikke hadde denne åndelige synsmåten,» sa han.

Denne interessen for åndelig lærdom blant siste-dagers-hellig ungdom ble dokumentert i en annen rapport, Den nasjonale studie av ungdom og religion, som studerte tenåringers forhold til religion i USA. Den konkluderte med at siste-dagers-hellig ungdom får stadig større kunnskap om og blir stadig mer opptatt av religion i en tid da kirkelig aktivitet og religionsstudium blant tenåringer generelt, er på sitt laveste nivå noensinne.

Resultatene av studien har fått mange til å lure på hva det er med de siste-dagers-helliges kultur og lære som hjelper foreldre å forme pålitelige, utdannede og veltilpassede unge mennesker. Noe av svaret er den vektlegging av lærdom som finnes i Kirkens kultur, og noe skyldes et viktig overgangsritual for de fleste 14 til 18 år gamle siste-dagers-hellige, nemlig at de fullfører Seminar.

For de fleste tenåringer i Kirken innebærer det å fullføre Seminar at de møtes fem dager i uken, vanligvis fra klokken seks til syv om morgenen, i fire år for å studere Skriftene og drøfte hvordan prinsippene som finnes der kan anvendes i hverdagen. Alt dette foregår utenfor de vanlige skoleklassene – selv om mange i det vestlige USA får lov til å møtes i skoletiden – og innebærer ca. 1056 timer med religionsopplæring.

Deltakelse i Seminar krever et enormt engasjement og offer av elever som ikke bor i områder med store grupper av siste-dagers-hellige. Men konsekvent selvdisiplin går gradvis over til selvtillit og karakter, og dette viser seg på andre områder av disse unge menneskenes liv.

En av grunnene til denne trofaste deltakelsen tidlig om morgenen, er Kirkens læresetninger. President Gordon B. Hinckley (1910-2008), Kirkens 15. president, sa: «Denne Kirken ble til på grunn av intellektuell nysgjerrighet. Vi tror på utdannelse, og vi bruker en betydelig del av vårt budsjett på å utdanne våre unge. Vi forventer at de tenker. Vi forventer at de undersøker. Vi forventer at de bruker sitt sinn og graver dypt etter kunnskap på alle felter. Om vi har et motto, så er det dette: “Guds herlighet er intelligens.” » (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 127).

Over 360 000 skoleelever er innskrevet i Seminar. 211 000 av disse deltar om morgenen.