Besøkte Jesus virkelig Amerika?

Besøkte Jesus virkelig Amerika?

I 1960 traff jeg en ung mann i et selskap som fortalte meg at Jesus Kristus hadde besøkt Amerika etter sin oppstandelse. Jeg syntes det var utrolig og ønsket å vite mer, så jeg begynte å lete på biblioteker og spørre rundt i de forskjellige trossamfunnene i hjembyen min, San Miguel i El Salvador.

Jeg lette i nesten tre år uten å finne noe. Da jeg nevnte for forskjellige religiøse ledere at jeg hadde hørt om at Kristus hadde kommet til Amerika, sa de at jeg var blitt bedratt. Fordi min søken ikke førte til noen informasjon, trodde jeg til slutt at de hadde rett.

En dag kom to misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til mitt hjem og sa at de hadde et viktig budskap til min familie. Jeg husket straks mine tidligere forespørsler og spurte: «Vet dere om Jesus Kristus kom til Amerika?»

En av de unge mennene sa: «Vi vitner om det.»

I samme øyeblikk følte jeg en sterk opprømthet og spurte: «Hvordan vet dere det?»

Han tok frem Mormons bok fra vesken sin og sa: «Vi vet på grunn av denne boken, Mormons bok, at Kristus kom hit »

Det misjonærene fortalte meg i den første leksjonen, foruroliget meg, og jeg tvilte på beretningen om profeten Joseph Smiths syn av Faderen og Sønnen. Men Mormons bok fengslet meg, og misjonærene fortsatte å undervise meg i leksjonene.

En ettermiddag spurte eldstene: «Har du bedt for å finne ut om det vi lærer deg, er sant?»

Jeg fortalte at jeg hadde gjort det, men ikke fått noe svar.

«Du må be med oppriktig hensikt,» sa de.

Jeg hadde lest i Mormons bok flere kvelder og hadde lest om og trodde at Jesus Kristus hadde vist seg for nephittene, men jeg klarte likevel ikke å akseptere Joseph Smiths syn. Min indre kamp var fryktelig.

En kveld knelte jeg alene og åpnet mitt hjerte for Gud. Jeg fortalte ham at jeg trengte å vite om han virkelig tilkjennega seg for Joseph Smith. Hvis han hadde gjort det, lovet jeg at jeg skulle la meg døpe i Kirken og tjene ham hele livet.

Da jeg sto opp tidlig neste morgen, kom svaret til meg gjennom Den hellige ånd. Mitt sinn ble klart, og jeg ble fylt av fred. Fra det øyeblikket har jeg aldri næret noen som helst tvil om at Joseph Smith virkelig var en Guds profet, at Mormons bok er et annet testamente om Jesus Kristus og at Jesus Kristus er vår Frelser og Forløser.

Jeg vet at Kristus kom til Amerika etter sin oppstandelse. Min sjel fryder seg over denne makeløse kunnskapen som med bestemthet ble gitt meg ved Den hellige ånds kraft.