En side å fargelegge

En side å fargelegge

FORDI JEG VET AT VI ALLE ER GUDS BARN, VIL JEG DELE EVANGELIET MED ANDRE

«Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk og bare bringer én sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min Faders rike!» (L&p 18:15).