Kommentarer

Kommentarer

Den beste avgjørelsen

I desember 2005 besøkte noen slektninger, som er medlemmer av Kirken, min hustru og meg i Colombia. Før de reiste hjem, ga min onkel meg to flotte gaver – en trippelutgave og noen eldre numre av Liahona.

Jeg begynte å lese novembernummeret 2004, som inneholdt talene fra oktoberkonferansen. Jeg leste «Kirkens tilstand» av president Gordon B. Hinckley, og «Profeter, seere og åpenbarere» av eldste Jeffrey R. Holland. Vitnesbyrdene fra disse store menn ledet meg til å begynne å lese Mormons bok og Bibelen.

Det førte til det mest vidunderlige som noensinne har skjedd oss. Min hustru og jeg tok den beste beslutning vi noen gang har tatt – vi ble døpt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Edgar Henry Muñoz Porras, Colombia

Jeg bereder grunnen for henne

Jeg ønsker å gi uttrykk for min takknemlighet for Liahona. Mitt vitnesbyrd har blitt styrket i stor grad ved at jeg med ettertanke har lest hvert eneste inspirerte nummer. Den hellige ånd har mange ganger bekreftet artiklenes sannhet for meg og fylt meg med takk-nemlighet.

På grunn av disse åndelige erfaringene har jeg fått et ønske om å dele budskapene i tidsskriftet med andre. Jeg sendte et gaveabonnement til min fetter. Han har fortalt at han er begeistret for bladet og alltid leser det. Jeg håper det vil hjelpe ham å forstå viktigheten av å inngå og holde pakter.

Jeg har også sendt noen eksemplarer av Liahona til en venn og lærer i et annet land. Hun har fortalt at hun liker bladet og fortsatt ønsker å motta det. Slik bereder jeg grunnen for henne til hun en dag kan høre og akseptere det gjengitte evangelium.

Penélope B. Woodward, Texas, USA

Konferansens ånd

Når jeg får konferansenummeret av Liahona, ser jeg på alle bildene. Jeg liker å se ansiktene og alle klippene fra konferansen. De hjelper meg å føle den ånden som råder overalt i verden når det er konferanse. Hvor skjønne alle vår himmelske Faders barn er! Konferansenummeret bringer alltid frem smilet hos meg. Takk for deres usynlige innsats – takk for Liahona.

Jung YeJi, Korea

Ærlige Elias

Jeg vil la dere vite hvor glad vi er i Liahona. Min sønn, Elias (som var to år på den tiden), elsket historien om «Ærlige Morgan» i marsnummeret 2007. Jeg leste den ofte for ham. Han kunne til og med selv fortelle historien riktig. Jeg ville verdsette det om dere kunne fortsette å trykke slike korte historier.

Selv leser jeg Liahona fra perm til perm og elsker nyhetsstoffet, artiklene og forslagene. Takk for anledningen til å innta åndelig føde.

Sonja Görgen, Tyskland