IDEER TIL FAMILIENS HJEMMEAFTEN

IDEER TIL FAMILIENS HJEMMEAFTEN

Disse ideene kan brukes til undervisning i klasserommet så vel som hjemme.

«Oppskrift på et lykkelig hjem», s. 26: Fortell om familien Ronndahl, og se etter hva som gjør deres hjem lykkelig. Overvei å ha et spesielt måltid før familiens hjemmeaften. Mens dere tilbereder måltidet sammen, kan dere drøfte hvordan hver ingrediens gjør at måltidet blir en suksess, på samme måte som hvert medlem av familien er nødvendig for å skapet et lykkelig hjem. Les artikkelen. Bruk familien Ronndahl som eksempel, og spør familiemedlemmene hva de ønsker å gjøre på familiens hjemmeaften. Gi oppdrag til neste familiens hjemmeaften. Dere kan gjerne bruke leken «dirigent med bind for øynene».

«Guds veiledning», s. 30: Begynn med å fortelle noe eldste Paul erfarte med hensyn til bønn. Les høyt hans løfter i avsnittet «Veiledning for et liv». Les Alma 34:18-26, og drøft det Amulek lærte zoramittene om bønn. La familiemedlemmer fortelle om erfaringer med at bønn har hjulpet dem.

«Nå er tiden inne», s. 34: Fortell om de tre forskjellige måtene Sasha leste Mormons bok på. Hvordan var den tredje måten å lese på annerledes enn de to første? Les Moroni 10:4-5, og drøft Moronis løfte.

«Vil du bli med til Primær?» s. B12: Snakk med barna dine om hva de liker ved Primær. Oppsummer historien i artikkelen for familien. Er det noen de har lyst til å invitere til Primær? Ha som mål å invitere noen til Primær eller til en Primær-aktivitet.

«Familiefaste», s. B15: Les artikkelen, og overvei å lage en familiens «vennlighetskrukke». Snakk om hvordan Leonardos og Marianas faste og offer ble en velsignelse for både dem og andre. Dere kan også ha en familiefaste for en som har behov for en spesiell velsignelse, og så gjøre noe for å hjelpe vedkommende.