KORT FRA FLERE STEDER I VERDEN

KORT FRA FLERE STEDER I VERDEN

Nytt nettsted om Frelseren

JesusChrist.lds.org, et nytt nettsted med fokus på Frelseren, ble lansert for engelske brukere 25. februar 2008. Det skal etter planen gjøres tilgjengelig på flere språk i fremtiden.

Brukere vil finne informasjon, artikler og multimediepresentasjoner om Frelseren, med fokus på tre hovedtemaer – tro på Jesus Kristus, hans liv og tjenestegjerning, og vitnesbyrd om ham.

Brukere av nettstedet vil få tilgang til materiell som musikk- eller videoklipp. De kan også bli ledet til andre relevante kilder.

Ruth Faust er død

Ruth Wright Faust, 86, døde av aldersrelaterte årsaker 10. februar 2008, omgitt av sin familie, seks måneder etter sin mann, president James E. Faust (1920-2007), som tidligere var medlem av Det første presidentskap. Paret giftet seg 21. april 1943, og fikk 5 barn, 25 barnebarn og 28 oldebarn. Søster Faust hadde mange kall i Kirken, blant annet som Hjelpeforeningens president på menighets- og stavsplan, og hun ledsaget sin mann på reiser over hele verden. Slik fikk hun et kjært forhold til medlemmer fra mange kulturer.

Hefter om kriseberedskap tilgjengelig på 33 språk

Forbered alt som er nødvendig, to hefter som inneholder enkle budskap om familiens hjemmelager og familiens økonomi, finnes nå på 33 språk. Heftene, som kan skaffes gjennom lokale prestedømsledere, finnes også på 24 språk på Internett på ProvidentLiving.org. Klikk på Family Home Storage eller Family Finances på venstre side. Klikk så Family Home Storage Pamphlet eller Family Finances Pamphlet på høyre side. Velg deretter språk.

Kirken lanserer landsnettsted for Latvia

Kirken har lansert et offisielt nettsted for innbyggerne i Latvia. Dette nettstedet vil inneholde nyheter fra Kirken og informasjon som er spesifikk for Latvia, og fungere som Kirkens offisielle ansikt utad i landet. Med det latviske nettstedet har Kirken nå til sammen 63 landsnettsteder. Hvert nettsted tilbys på landets offisielle språk og er tilgjengelig gjennom LDS.org (klikk på Languages og så på Country Sites).