2010–2019
Tulge meiega
eelmine järgmine


Tulge meiega!

Kirikus on teie jaoks ruumi sõltumata teie olukorrast, elukäigust või tunnistuse tugevusest.

Kord nägi üks mees unes, et ta on suures saalis, kuhu olid kokku tulnud kõik maailma usundid. Ta mõistis, et igas usundis on palju sellist, mis tundus väärtuslik ja ihaldusväärne.

Ta kohtus toreda abielupaariga, kes esindasid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut, ja küsis: „Mida teie oma liikmetelt nõuate?”

Meie ei nõua midagi,” vastasid nad, „aga Issand palub meil pühendada kõik.”

Paar jätkas, selgitades, mis on Kirikus kutsed, kodu- ja külastusõpetus, põhimisjon, iganädalalased pereõhtud, templitöö, sotsiaal- ja humanitaarabiteenistus ning õpetamise ülesanded.

„Kas te maksate inimestele selle töö eest?” küsis mees.

„Oi, ei,” selgitas paar. „Nad panustavad oma aega vabatahtlikult.”

„Lisaks sellele,” jätkas paar, „veedavad meie Kiriku liikmed ühel nädalavahetusel iga kuue kuu tagant kümme tundi üldkonverentsil käies või selle ülekandeid vaadates.”

„Kümne tunni jagu kõnesid?” imestas mees.

„Aga iganädalased jumalateenistused? Kui pikad need veel on?”

„Kolm tundi, igal pühapäeval!”

„Ohhoo,” ütles mees. „Kas teie kiriku liikmed teevad päriselt seda, millest te rääkisite?”

„Enamgi veel. Me pole veel maininud pereajalugu, noortelaagreid, pühalikke koosolekuid, pühakirjade uurimist, juhtkonna koolitusi, noorteüritusi, varahommikust seminari, Kiriku hoonete korrashoidmist ning loomulikult Issanda terviseseadust, igakuist paastumist vaeste abistamiseks ega kümnist.”

Mees ütles: „Olen segaduses. Miks peaks keegi tahtma sellise kirikuga liituda?”

Paar naeratas ja sõnas: „Mõtlesime, et sa ei küsigi.”

Miks peaks keegi sellise kirikuga liituma?

Ajal, mil paljudes kirikutes liikmete arv märkimisväärselt väheneb, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik – olgugi et väike, võrreldes paljude teistega – üks kiiremini kasvavaid kirikuid maailmas. 2013 aasta septembri seisuga on Kirikul kogu maailmas üle 15 miljoni liikme.

Selleks on palju põhjuseid, kuid lubage mul öelda mõned neist.

Päästja Kirik

Esiteks, selle Kiriku taastas meie päevil Jeesus Kristus ise. Siit leiate volituse tegutseda Tema nimel: ristida pattude andekssaamiseks, anda Püha Vaimu andi ning pitseerida maa peal ja taevas.1

Inimesed, kes liituvad Kirikuga, armastavad Päästjat Jeesust Kristust ja soovivad Teda järgida. Nad on rõõmsad, teades, et Jumal räägib taas inimestega. Kui nad saavad pühasid preesterluse talitusi ja sõlmivad Jumalaga lepinguid, saavad nad tunda oma elus Tema väge.2 Kui nad lähevad pühasse templisse, tunnetavad nad, et on Tema juures. Kui nad loevad pühakirju3 ja elavad Tema prohvetite õpetuste järgi, saavad nad lähedasemaks Päästjaga, keda nad nii väga armastavad.

Aktiivne usk

Teine põhjus on see, et Kirik pakub võimalusi head teha.

Jumalasse uskumine on kiiduväärt, aga enamik inimesi tahab teha enam, kui vaid kuulata inspireerivaid jutlusi ja unistada taevasest eluasemest. 4 Nad tahavad panna oma usu tegudesse. Nad tahavad käised üles käärida ja selles suures aates kaasa lüüa.

Ja just nii lähebki, kui nad meiega liituvad – neil on palju võimalusi lasta oma annetel, kaastundel ja ajal heategudeks saada. Kuna meie kogudustes üle kogu maailma puudub kohalik palgaline vaimulikkond, teevad meie liikmed seda teenimistööd ise. Liikmed määratakse kutsetesse inspiratsiooni ajel. Vahel pakume end vabatahtlikeks, vahel pakutakse „vabatahtlikeks” meid. Ülesanded pole meie jaoks koormaks vaid heaks võimaluseks täita lepinguid, mida rõõmuga sõlmime, et Jumalat ja Tema lapsi teenida.

Kallihinnalised õnnistused

Kolmandaks liituvad inimesed Kirikuga seepärast, et jüngrirajal kõndimine viib hinnaliste õnnistusteni.

Meie jüngrirännaku alguspunktiks on ristimine. Igapäevane teekond Jeesuse Kristuse kõrval juhib meid rahu ja eesmärgini selles elus ning toob sügavat rõõmu ja igavest päästet tulevases maailmas.

Need, kes käivad sel rajal ustavalt, hoiduvad elus paljudest püünistest, murest ja kahetsusest.

Vaimus vaesed ja südames ausad leiavad siit suuri teadmiste aardeid.

Need, kes kannatavad või kurvastavad, leiavad tervenemist.

Patukoorma all kannatajad leiavad andestust, vabanemist ja puhkust.

Lahkujaile

Tõe otsimine on juhatanud miljonid inimesed Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse. Siiski on mõni, kes kunagi armastatud Kirikust lahkub.

Võiks ju küsida: „Kui evangeelium on nii suurepärane, miks peaks siis keegi lahkuma?”

Vahel me oletame, et nad solvusid või et nad on laisad või patustajad. Tegelikult pole asi nii lihtne. Õigupoolest pole ühtainsat põhjust, mis kehtiks igas erinevas olukorras.

Mõnda meie kallist liiget vaevab aastaid küsimus, kas Kirikust lahku lüüa.

Kirikus, kus isiklikku valikuvabadust nii tugevalt austatakse; Kirikus, mille taastas noor mees, kes esitas küsimusi ja otsis vastuseid, austame me neid, kes siiralt tõde otsivad. Meie jaoks võib olla südantlõhestav, kui rännak nad meile armsast Kirikust ja meie leitud tõest eemale viib, kuid me austame õigust kummardada Kõigeväelist Jumalat oma südametunnistuse järgi, just nagu me nõuame seda õigust ka iseendale.5

Vastuseta jäänud küsimused

Mõnele teevad raskusi vastuseta jäänud küsimused minevikus tehtud või öeldud asjade kohta. Tunnistame avalikult, et kuigi inspireeritud, austust väärivate ja jumalike sündmuste ahel pole kunagi katkenud, on Kiriku ligi 200-aastase ajaloo jooksul siiski öeldud ja tehtud asju, mis võivad inimestes küsimusi tekitada.

Vahel tekivad küsimused, kuna meil lihtsalt pole kogu informatsiooni ja vajame vaid veidi enam kannatlikkust. Kui kogu tõde lõpuks teada saadakse, lahenevad meile rahuldust pakkuval viisil ka asjad, mis olid meile varem arusaamatud.

Vahel ollakse eriarvamusel mõne „tõsiasja” tegeliku tähenduse suhtes. Mõne jaoks kõhklusi tekitav küsimus võib pärast hoolikat uurimist teistel hoopis usku suurendada.

Ebatäiuslike inimeste vead

Ja kui täiesti aus olla, siis on olnud aegu, mil Kiriku liikmed või juhid on lihtsalt vigu teinud. Võibolla on öeldud või tehtud midagi sellist, mis pole olnud kooskõlas meie väärtuste, põhimõtete või õpetusega.

Oletan, et Kirik oleks täiuslik vaid siis, kui seda juhiksid täiuslikud inimesed. Jumal on täiuslik ja Tema õpetus on ehe. Ometi tegutseb Ta meie – oma ebatäiuslike laste kaudu – ja ebatäiuslikud inimesed teevad vigu.

Me loeme Mormoni Raamatu tiitellehelt: „Ja nüüd, kui selles on vigu, siis on need inimeste vead; mispärast ärge mõistke hukka Jumala asju, et teid võidaks leida plekita Kristuse kohtujärje ees.”6

Nii on see alati olnud ja on jätkuvalt, kuni täiusliku päevani, mil Kristus ise maa peal valitseb.

On kahetsusväärne, et mõned on komistanud inimeste tehtud vigade pärast. Kuid vaatamata sellele pole taastatud evangeeliumi igavene tõde, mille leiab Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, tuhmunud, nõrgenenud ega hävinud.

Issanda Jeesuse Kristuse apostlina ja inimesena, kes on näinud oma silmaga selle Kiriku nõupidamisi ja tööd, jätan ma püha tunnistuse, et ühtegi seda Kirikut või selle liikmeid mõjutavat olulist otsust ei tehta iial ilma meie Igaveselt Isalt tõsimeelselt inspiratsiooni, juhatust ja heakskiitu otsimata. See on Jeesuse Kristuse Kirik. Jumal ei lase oma Kirikul määratud rajast eemale triivida ega jumaliku saatuseni jõudmisel ebaõnnestuda.

Kas teie jaoks on ruumi

Neile, kes on end Kirikust eraldanud, ütlen ma, mu kallid sõbrad, teie jaoks on siin koht endiselt alles.

Tulge ja ühendage oma anded, annid ja energia meie omadega. Selle tulemusel saame me kõik paremaks.

Mõni võib küsida: „Aga mu kahtlused?”

Küsimustes pole midagi ebaloomulikku – siira järelepärimise tammetõrust on sageli võrsunud ja kasvanud suur mõistmise tamm. Kirikus on vähe liikmeid, kes pole ühel või teisel ajal mõne tõsise või tundliku küsimusega maadelnud. Kiriku üks eesmärke on toita ja harida ususeemet – isegi kui tegemist on vahel kahtluse ja kindlusetuse liivase pinnasega. Usk on lootus sellesse, mida ei nähta, kuid mis on õige.7

Seega, mu kallid vennad ja õed, mu kallid sõbrad, palun kahelge esmalt oma kahtlustes, enne kui oma usus kahtlema lööte.8 Me ei tohi iial lasta kahtlusel end vangistada ning hoida meid eemal jumalikust armastusest, rahust ja andidest, mis tulevad usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse.

Mõni võib öelda: „Ma lihtsalt ei sobi teie Kiriku inimeste sekka.

Kui te näeksite meie südametesse, avastaksite te ilmselt, et sobite paremini, kui arvasite. Võite oma üllatuseks avastada, et ka meil on samasugused igatsused, raskused ja lootused. Teie taust või päritolu võib näida erinev kui paljudel viimse aja pühadel, aga see võib olla õnnistus. Vennad ja õed, kallid sõbrad, meil on vaja teie ainulaadseid andeid ja vaatenurki. Inimeste ja rahvaste mitmekülgsus ümber maakera muudab selle Kiriku tugevamaks.

Mõni võib öelda: „Ma arvan, et ma ei suuda elada teie käitumisnormide järgi.

Seda enam on põhjust tulla! Kirik on mõeldud selleks, et kosutada ebatäiuslikke, hädasolijaid ja vaevatuid. See on täis inimesi, kes soovivad kogu südamest käske pidada, isegi kui see neil veel selge pole.

Mõni võib öelda: „Tean teie Kiriku liiget, kes on silmakirjatseja. Ma ei liituks iial kirikuga, kus selline inimene liige on.

Kui peate silmakirjatsejaks kedagi, kellel ei õnnestu elada täiuslikult oma tõekspidamiste järgi, siis oleme me kõik silmakirjatsejad. Keegi meist pole nii Kristuse sarnane, kui teab, et võiks olla. Kuid me soovime tõsimeelselt oma vigadest ja patustamiskalduvusest jagu saada. Me soovime südamest ja hingest Jeesuse Kristuse lepituse abiga paremaks muutuda.

Kui selline on teie soov, siis on siin Kirikus teie jaoks ruumi sõltumata teie olukorrast, elukäigust või tunnistuse tugevusest. Tulge meiega!

Tulge meiega!

Olen kindel, et vaatamata inimlikele puudustele leiate te selle Kiriku liikmete seas palju kõige toredamaid hingi, mis maailmal pakkuda on. Jeesuse Kristuse Kirik näib tõmbavat ligi lahkeid ja hoolivaid, ausaid ja töökaid.

Kui loodate leida siit täiuslikke inimesi, siis te pettute. Kui aga otsite Kristuse ehedat õpetust, Jumala sõna, „mis parandab haavatud hinge”9 ja Püha Vaimu puhastavat mõju, siis siit te need leiate. Sel kahaneva usu ajastul – ajal, mil nii paljud tunnevad end taeva sülelusest kaugel – leiate te siit inimesed, kes ihkavad tunda oma Päästjat ja Temaga lähedasemaks saada, teenides Jumalat ja ligimest, just nagu teiegi. Tulge meiega!

Kas ka teie tahate ära minna?

Mulle meenub aeg Jeesuse elus, mil paljud Ta hülgasid.10 Jeesus küsis oma kaheteistkümnelt jüngrilt:

„„Kas ka teie tahate ära minna?”

Siimon Peetrus vastas temale: „Issand, kelle juure me läheme? Sinul on igavese elu sõnad.””11

Vahetevahel tuleb meil vastata samale küsimusele. Kas ka meie tahame ära minna? Või hoiame nagu Peetrus kõvasti kinni igavese elu sõnadest?

Kui otsite tõde, tähendust ja viisi, kuidas usk tegudesse panna; kui otsite kohta, kuhu kuuluda: tulge meiega!

Kui olete jätnud usu, mille kunagi omaks võtsite: tulge jälle tagasi. Tulge meiega!

Kui teil on kiusatus alla anda: jääge veel veidikeseks. Teile on siin ruumi.

Ma palun teid kõiki, kes te neid sõnu kuulete või loete: tulge meiega. Tulge, võtke kuulda leebe Kristuse kutset. Võtke oma rist enese peale ja järgige Teda.12

Tulge meiega! Sest siit leiate selle, mis on hindamatu väärtusega.

Tunnistan, et siit leiate te igavese elu sõnad, lubaduse õndsast lunastusest ning tee rahu ja õnneni.

Palvetan tõsimeelselt, et teie endi tõeotsingud tekitaks teie südames soovi meiega tulla. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.