2010–2019
Taaskohtumiseni
eelmine järgmine


Taaskohtumiseni

Olgem kenad üksteise vastu ja jätkakem Issanda tööd.

Vennad ja õed! Kiriku imeline üldkonverents on lõpule jõudnud. Mu süda pakatab tunnetest. Kõnelejate nõuanded ja tunnistused on toitnud meie vaimu.

Oleme õnnistatud, et võime kohtuda siin selles imelises Konverentsikeskuses rahus ja turvalisuses. Konverentsi on jälginud enneolematu hulk inimesi üle mandrite kõikjal maailmas. Kuigi oleme paljudest teist füüsiliselt kaugel, tunneme teie vaimu.

Tänan kogu Kiriku nimel meie vendi, kes sellel konverentsil vabastati, aastatepikkuse pühendunud teenimise eest. Oma panusega Issanda töösse olete te õnnistanud lugematul hulgal inimesi.

Avaldan tänu Tabernaakli koorile ja teistele kooridele, kes sellel konverentsil osalesid. Muusika oli kaunis ja andis suuresti lisa Vaimule, mida me kõikidel istungitel tundsime.

Ma tänan teid, et te minu, kõikide Kiriku üldjuhtide ja ametnike eest palvetate. Teie palved tugevdavad meid.

Olgu teiega taeva õnnistused. Täitku teie kodu armastus ja üksmeel ning Issanda Vaim. Toitke oma tunnistust evangeeliumist, et oleksite kaitstud vaenlase rünnakute eest.

Konverents on lõppenud. Olgu kodutee teile turvaline. Jäägu Vaim, mida siin tundsime, meie juurde ka siis, kui oleme tagasi oma igapäevaste toimetuste juures. Olgem kenad üksteise vastu ja jätkakem Issanda tööd.

Vennad ja õed! Jumal õnnistagu teid. Tema lubatud rahu olgu teiega nüüd ja igavesti. Jällenägemiseni! Kohtumiseni kuue kuu pärast! Päästja Jeesuse Kristuse nimel, aamen.