Muziek
Toen Jezus Zich liet dopen

147

Toen Jezus Zich liet dopen

Eerbiedig

1. Toen Jezus Zich liet dopen in ’t water van Judea,

getuigde daar de Godheid in liefde van elkaar. 

De Vader zei toen: ‘Dit is mijn lieve Zoon, de Heiland’,

en als een duif verscheen toen de Heil’ge Geest ook daar.

2. Als ik me nu laat dopen, dan volg ik Jezus’ voorbeeld:

gedompeld in het water met priesterschapsgezag.

Dan ben ik lid van ’t koninkrijk van mijn Hemelvader

en leidt de Heil’ge Geest mij, ja, altijd, elke dag.

Tekst: naar Jeanne P. Lawler (1924– ). © 1977. 1989 IRI

Muziek: Jeanne P. Lawler (1924– ). © 1977. 1989 IRI

Matteüs 3:13–17