Muziek
Een gelukkig gezin

104

Een gelukkig gezin

Opgewekt

1. ’k Hou van moeder*, zij van mij,

’k hou van vader* ook daarbij;

hij houdt van ons, ziet u maar:

wij zijn gelukkig met elkaar.

2. ’k Hou van zusje*, zij van mij,

’k hou van broertje* ook daarbij;

hij houdt van ons, ziet u maar:

wij zijn gelukkig met elkaar.

* Vervang deze woorden ook door: oma, opa, namen van jongens en meisjes; denk ook aan: zij/hij.

Tekst: naar Moiselle Renstrom (1889–1956)

Muziek: Moiselle Renstrom (1889–1956)

Tekst en muziek uit Merrily We Sing, copyright © 1948, 1975 by Pioneer Music Press, Inc. Met toestemming gebruikt.

Bew © 1989 HLD. Dit liedje mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.