Muziek
Eerbiedig en stil

10

Eerbiedig en stil

Eerbiedig

Vader, in uw huis wil ik

eerbiedig zijn en o zo stil;

’k sluit mijn ogen, buig mijn hoofd,

wanneer we aan het bidden zijn,

luister goed naar ieder woord,

want dat is, Vader, naar uw wil.

Mogen mijn gedachten en

mijn woorden lief en eerlijk zijn.

Vader, ik wil in uw huis

eerbiedig zijn en o zo stil.

Tekst: naar Mildred Tanner Pettit (1895–1977). © 1969 IRI

Muziek: Mildred Tanner Pettit (1895–1977). © 1969 IRI

Leviticus 19:30

Leviticus 26:2