Muziek
Hij zond zijn Zoon

20

Hij zond zijn Zoon

Met gevoel

Hoe kon de Vader laten zien wat trouw en liefde is?

Hij zond zijn Zoon, een kindje klein, als licht in duisternis.

Hoe kon de Vader laten zien welk pad wij moeten gaan?

Hij zond zijn Zoon naar d’ aarde toe om ons hier voor te gaan.

Hoe kon de Vader laten zien wat offerande is?

Hij zond zijn Zoon, die stierf voor ons en bracht herrijzenis.

Wat vraagt de Vader ons te doen? Wat staat er in de Schrift?

Leef als zijn Zoon en houd zijn woord steeds in je hart gegrift.

Wat vroeg Hij ons? Leef als zijn Zoon.

Tekst: naar Mabel Jones Gabbott (1910– )

Muziek: Michael Finlinson Moody (1941– )

Moroni 7:48

3 Nephi 27:21

Johannes 3:16

Johannes 13:15