Muziek
Lang geleden in de hemel

144

Lang geleden in de hemel

Eenvoudig

1. Heel lang geleden was ik in de hemel, echt waar.

Jij en ik woonden in vreugde met anderen daar;

Hemelse Vader vertelde ons toen van zijn plan

waardoor de mens eens verlost en verhoogd worden kan.

2. Vader zocht iemand die zoveel van jou en mij hield

dat Hij voor ons wilde sterven, ja, voor ied’re ziel.

Eén zei: zend mij, ik breng elk van uw kinderen weer.

Jezus zei: Vader, zend Mij en aan U zei de eer.

3. Wij kozen Jezus, die als de Messias hier kwam,

’t kwaad overwon en de zonden van elk op zich nam;

gaf ons de hoop op een leven in eeuwige pracht,

thuis in die hemel waar Vader op jou en mij wacht.

Tekst: naar Janeen Jacobs Brady (1934– )

Muziek: Janeen Jacobs Brady (1934– )

Copyright © 1987 by Janeen Jacobs Brady. Dit liedje mag gekopieerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik thuis of in de kerk.

Leer en Verbonden 138:56