Muziek
Ik dank U, mijn Vader

9

Ik dank U, mijn Vader

Vloeiend

1. Ik dank U, mijn Vader in hemelse sfeer,

voor uw goedheid, genade en liefde zo teer.

Ik dank U voor ouders en vrienden zo fijn;

voor al wat U geeft wil ik dankbaar steeds zijn.

2. O, help mij vandaag lief en aardig te zijn,

en te doen wat mijn vader of moeder mij zegt.

In de naam van de Heiland vraag ik als uw kind:

O, blijf aan mijn zij en wees altijd mijn Vrind.

Tekst: anoniem

Muziek: George Careless (1839–1932)

Efeziërs 5:20

Alma 37:36–37