Muziek
Toen Jozef vertrok naar Betlehem

22

Toen Jozef vertrok naar Betlehem

Bedachtzaam

1. Toen Jozef vertrok naar Betlehem vergat hij, denk ik, niet

te zorgen dat hij alles thuis heel netjes achterliet.

Hij leidde toen de ezel met Maria op de rug;

nam brood mee, want ze kwamen pas na lange tijd terug.

2. Ik denk dat hij bij de herberg kalm en vriend’lijk was vooral,

en hoopte op een beet’re plek dan buiten in een stal.

Misschien droeg hij de kleine Jezus teder op z’n arm

en hield hij ook Maria en haar Zoon met doeken warm.

3. En heel dicht naast de kribbe doofde hij het kaarslicht zacht

en wiegde hij het Kindje rustig in die heil’ge nacht.

Tekst: naar Bessie Saunders Spencer (1898–1989). © 1960 IRI. Auteursrecht hernieuwd.

Muziek: I. Reed Payne (1930– ). © 1977 IRI.

Lucas 2:1–7