Muziek
Al de verhalen van Jezus

36

Al de verhalen van Jezus

Lieflijk

1. Al de verhalen van Jezus hoor ik zo graag.

Wilt u mij weer over Hem vertellen vandaag?

Hoe Hij de boze machten bestreed;

zeg mij, vertel mij al wat u weet.

2. Zeg mij toch eerst hoe de kind’ren kwamen tot Hem;

’k hoor dan al in mijn gedachten zijn lieve stem;

woorden van liefde sprak Hij zo teer.

Zo zie ik voor me de lieve Heer.

3. k Hoor toch zo graag over wond’ren: storm op het meer,

kijk nu eens hoe ’t kleine bootje danst op en neer.

Kijk! Onze Heiland, Meester en Vrind

stilt alle golven en ook de wind.

Tekst: naar W. H. Parker (1912– )

Muziek: Frederic A. Challinor (1866–1952)

Matteüs 4:23–24

Marcus 10:13–16

Lucas 8:22–25