Muziek
De boeken in het Boek van Mormon

63

De boeken in het Boek van Mormon

Levendig

1. Eerst, tweede, boek van Nefi,

Jakob, Enos, Jarom, Omni,

Woorden van Mormon en Mosiah

in het Boek van Mormon.

2. Alma, Helaman, drie, vier Nefi,

Mormon, Ether en Moroni,

leer wat profeten aan ons schrijven

in het Boek van Mormon.

Tekst: naar Daphne Matthews (1917– ). © 1978 IRI

Muziek: melodie van ‘Ten Little Indians’, aangepast.

2 Nephi 4:15

Geloofsartikelen 1:8