Muziek
Het handkarrenlied

136

Het handkarrenlied

Opgewekt

Een handkar trekkend heel de dag,

zo gingen zij op goed gezag

naar Zion in het west’lijk land

en zongen dan in deze trant:

de ene trekt, de and’re duwt,

terwijl geen moeite wordt geschuwd,

zo zetten wij onze trektocht voort

tot in het ons beloofde oord.

(Bovenstem facultatief)
Trek en duw, 
geen moeite wordt geschuwd.
Wij trekken verder
tot in het beloofde oord.

Tekst: origineel van John Daniel Thompson McAllister (1827–1910); bew. naar Lucile Cardon Reading (1909–1982)

Muziek: John Daniel Thompson McAllister (1827–1910). Bew. © 1989 IRI