Muziek
Houd van elkander

74

Houd van elkander

Eerbiedig

(Obbligato facultatief)

Zoals ’k u liefheb,

houd van elkander.

Dit nieuw gebod luidt:

houd van elkander.

Zo weten allen:

gij zijt mijn discip’len,

indien gij houdt

van elkander.

Zie ook Lofzangen (1992), nr. 199.

Tekst: naar Luacine Clark Fox (1914–2002)

Muziek: Luacine Clark Fox (1914–2002); bew. door Jo Marie Borgeson Bray (1925–1998)

Copyright © 1961 by Luacine C. Fox. Auteursrecht hernieuwd 1989. Bew. en obbligato ©1989 IRI. Dit liedje mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.

Johannes 13:34–35

1 Johannes 4:11