Muziek
De kleuren van het jeugdwerk

131

De kleuren van het jeugdwerk

Opgewekt

De kleuren van ’t jeugdwerk zijn één, twee, drie:

rood geel en blauw;

ook hebben ze elk een betekenis,

een boodschap voor mij en jou:

rood is de moed ’t smalle pad te begaan,

geel in de dienst van je naaste te staan,

blauw dat is waarheid in woord en in daad.

Wij willlen volgen die godd’lijke raad.

Tekst: naar Marzelle Mangum (1914– )

Muziek: Marzelle Mangum (1914– ). Bew. © 1989 IRI

(moed) Deuteronomium 31:6

(dienstbetoon) Mosiah 2:17

(waarheid) Efeziërs 4:25