Muziek
Gezinsgebed

101

Gezinsgebed

Eerbiedig

1. Laten wij nu samen knielen voor ons gezinsgebed,

en onze Vader danken voor zijn zegen en zijn wet.

2. Laten wij Hem ook bedanken voor kleding en ons brood,

voor ouders, kerk en woning, voor zijn zorg en liefde groot.

3. Laten wij Hem altijd dienen in woord en ook in daad,

en vaak tezamen knielen om te bidden om zijn raad.

Tekst: naar DeVota Mifflin Peterson (1910–1996). © 1969 IRI

Muziek: DeVota Mifflin Peterson (1910–1996). © 1969 IRI

Leer en Verbonden 59:7

3 Nephi 18:21