Muziek
Wij leren de wereld zijn woord (Het leger van Helaman)

92

Wij leren de wereld zijn woord

Het leger van Helaman

Vurig

1. Wij hebben ouders eerzaam en goed.

Zij eren God, hebben ons opgevoed.

Wij weten dit, wij aarzelen niet:

wij zullen doen wat de Heer gebiedt.

[Chorus]

Wij zijn als het leger van Helaman. Wij hebben ’t jong al gehoord.

Eens gaan wij voor de Heiland op zending, en leren de wereld zijn woord.

2. Wij zijn bewaard, zo heeft God gezegd,

om zijn rijk te bouwen in waarheid en recht.

Onze profeet zegt duid’lijk en klaar:

ga heen en dien nu de Middelaar.

[Chorus]

Wij zijn als het leger van Helaman. Wij hebben ’t jong al gehoord.

Eens gaan wij voor de Heiland op zending, en leren de wereld zijn woord.

3. Ik ken zijn plan, bereid me goed voor,

studeer, bid veel, geef aan zijn stem gehoor.

Steeds leer ik meer, dan komt eens de dag

dat ik dit and’ren vertellen mag.

[Chorus]

Wij zijn als het leger van Helaman. Wij hebben ’t jong al gehoord.

Eens gaan wij voor de Heiland op zending, en leren de wereld zijn woord.

en leren de wereld zijn woord.

Tekst: naar Janice Kapp Perry (1938– )

Muziek: Janice Kapp Perry (1938– )

Copyright © 1983 by Janice Kapp Perry. Dit liedje mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.

1 Nephi 1:1

Alma 53:18–22

Leer en Verbonden 4:2–4