Muziek
Zoek de Heer

67

Zoek de Heer

Vurig

Ik zoek de Heer nu al, in mijn jeugd,

zodat ik leer over waarheid en deugd.

Ik lees de Schriften, waar ik Hem vind;

ik bid tot mijn Vader want ik ben zijn kind.

Ik zoek de Heer, ik gehoorzaam Hem,

en luister steeds naar die zachte stem.

Ik houd zijn geboden; Hij zegent mij dan;

want ik wil Hem graag dienen, ja, waar ik ook kan.

Tekst: naar Joanne Bushman Doxey (1932– ). © 1984 IRI

Muziek: Joanne Bushman Doxey (1932– ). © 1984 IRI

Leer en Verbonden 88:63

Jesaja 55:6

Psalm 63:1