Muziek
Sterren stralen

24

Sterren stralen

Rustig

1. Sterren stralen, eng’len dalen uit de hoge hemel neer.

Herders slapen bij hun schapen, het is koud en donker weer.

Ja, zij horen eng’lenkoren: Jezus Christus is geboren!

Luister naar hun stemmen teer.

2. Kijk hoe dichtbij en hoe licht hij hun verschijnt, die held’re ster.

Leidt de wijzen op hun reize uit het oosten, van zo ver.

Door zijn gloed geeft hij ons moed en ’t is zijn glans die ons behoedt;

o, blijf ons leiden, trouwe ster.

Tekst: naar Nancy Byrd Turner (1880–1971)

Muziek: Pools kerstlied; bew. Darwin Wolford (1936– )

Engelse tekst © 1930 by the Presbyterian Board of Christian Education; hernieuwd in1958; uit HYMNS FOR PRIMARY WORSHIP. Aangepast en gebruikt met toestemming van Westminster/John Knox Press. Bew. © 1989 IRI.HET IS VERBODEN DIT LIEDJE TE KOPIËREN.

Lucas 2:8–14

Matteüs 2:1–2