Muziek
Waar liefde is

76

Waar liefde is

Oprecht

1. Waar liefde is, wil God verblijven,

waar liefde is, willen wij zijn.

Zijn raad willen wij volgen.

Laat ons gehoorzaam aan Hem zijn.

2. Waar liefde is, wil God verblijven.

Eerbiedig denken wij aan Hem.

Laat ons met Hem steeds praten in gebed

en weten dat Hij altijd op ons let.

[Chorus]

Als warmte en goedheid ons omringen,

dan voel ik vrede diep in mij,

dan kan mijn hart van blijdschap zingen,

dan komt de hemel heel dichtbij.

3. Waar liefde is, wil God verblijven,

en dankzij Hem worden wij rein.

Wijs ons de weg en neem ons bij de hand,

zodat wij eens voor eeuwig bij Hem zijn.

Tekst: naar Joanne Bushman Doxey (1932– ) en Norma B. Smith (1923–2010)

Muziek: Joanne Bushman Doxey (1932– ) en Marjorie Castleton Kjar (1927–2019)

Copyright © 1972 by Joanne Bushman Doxey, Marjorie Castleton Kjar. Bew. © 1989 IRI. Dit lied mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.

Alma 13:28–29