Muziek
Nefi’s moed

64

Nefi’s moed

Energiek

1. De Heer gebood dat Nefi de platen halen moest

uit de  stad Jeruzalem, die later werd verwoest.

Laman en Lemuël waren angstig allebei.

Nefi was gehoorzaam. Hoor maar wat hij zei:

[Chorus]

‘Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft geboden.

Ik weet dat Hij een weg bereidt; ’k zal doen wat Hij mij zegt.

Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft geboden.

Ik weet dat Hij een weg bereidt; ’k zal doen wat Hij mij zegt.’

2. Hij moest een schip gaan bouwen, dat had hij nooit gedaan.

Nefi’s oudste broers dachten dat het niet zou gaan.

Lachend en spottend keken zij naar dat karwei.

Nefi was gehoorzaam. Hoor maar wat hij zei:

[Chorus]

‘Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft geboden.

Ik weet dat Hij een weg bereidt; ’k zal doen wat Hij mij zegt.

Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft geboden.

Ik weet dat Hij een weg bereidt; ’k zal doen wat Hij mij zegt.’

3. De Heer geeft ons geboden, vraagt ons gehoorzaamheid,

maar soms worden wij van het goede afgeleid.

Als ik ontmoedigd ben en denk dat het niet kan,

zal ik moedig wezen, dus wat zeg ik dan?:

[Chorus]

‘Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft geboden.

Ik weet dat Hij een weg bereidt; ’k zal doen wat Hij mij zegt.

Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft geboden.

Ik weet dat Hij een weg bereidt; ’k zal doen wat Hij mij zegt.’

Tekst: naar Bill N. Hansen jr. (1952– ) en Lisa T. Hansen (1958– )

Muziek: Bill N. Hansen jr. (1952– ) en Lisa T. Hansen (1958– )

Copyright © 1986 by Wilford N. Hansen jr., Lisa Tensmeyer Hansen. Dit liedje mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.

1 Nephi 3:1–7

1 Nephi 17:8–10

1 Nephi 18:4