Muziek
Bij zijn wederkomst

46

Bij zijn wederkomst

Eerbiedig

1. Ik vraag me af of bij zijn komst

er eng’len zullen zijn,

of er witte sneeuw op aarde valt,

en of de zon dan schijnt.

Misschien verschijnt er weer een ster,

veel groter dan de rest,

beschijnt het daglicht dan ook ’s nachts

de vogels op hun nest.

Hij roept vast eerst de kinderen

en trekt ze aan zijn zij,

omdat Hij lang geleden al

‘Laat ze tot mij komen’ zei.

2. Ik vraag me af of bij zijn komst

ik bidden mag met Hem,

of ik dan zijn lief gezicht zal zien

en luist’ren naar zijn stem.

Ik hoop dat als de mensen zien

welk licht er in mij leeft,

zijn zoveel groter licht, door mij,

hun leven inhoud geeft,

en dat, als ik dan bij Hem kom,

en Hem steeds heb gediend,

Hij liefd’rijk tot mij zeggen zal:

‘Kom tot Mij, mijn trouwe vriend.’

Tekst: naar Mirla Greenwood Thayne (1907–1997)

Muziek: Mirla Greenwood Thayne (1907–1997)

Copyright © 1952 Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah (U.S.A.). Hernieuwd 1980. Met toestemming gebruikt. Dit liedje mag gekopieerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis.

Matteüs 16:27

Matteüs 19:13–15