Muziek
De wijze en de dwaze man

132

De wijze en de dwaze man

Opgewekt

1. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots,

een wijs man bouwde zijn huis op een rots,

een wijs man bouwde zijn huis op een rots

en de regen stroomde neer.

2. De regen stroomde neer en de vloed kwam snel op,

de regen stroomde neer en de vloed kwam snel op,

de regen stroomde neer en de vloed kwam snel op

en het huis op de rots bleef staan.

3. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,

een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,

een dwaas man bouwde zijn huis op het zand

en de regen stroomde neer.

4. De regen stroomde neer en de vloed kwam snel op,

de regen stroomde neer en de vloed kwam snel op,

de regen stroomde neer en de vloed kwam snel op

en het huis op het zand stortte in.

Bewegingen:
Rots: Zet de vuist van de rechterhand stevig op de palm van de linkerhand.
Regen: Laat de handen van hoog in de lucht omlaag komen.
Vloed: Doe de handen omhoog met de handpalm naar boven gericht.
Zand: Friemel met de vingers en beweeg de armen vóór het lichaam heen en weer.
Stortte in: Beweeg de armen van het lichaam af.

Tekst en muziek: naar een volksliedje uit het zuiden van de Verenigde Staten

Matteüs 7:24–27

Helaman 5:12