Muziek
In een stal zo klein en need’rig

25

In een stal zo klein en need’rig

Vriendelijk

1. In een stal zo klein en need’rig legde zij haar kindje mooi,

tussen ossen, tussen schapen, in een krib met stro en hooi.

’t Was de maagd Maria rein

met haar Christuskindje klein.

2. God heeft eens dat lieve kind gezonden uit de hemel neer

om de mensen te vertellen van zijn liefde, van zijn leer.

Daarom zongen eng’len blij:

Jezus kwam voor jou en mij.

Tekst: naar Patty Smith Hill (1868–1946) en Mildred Hill

Muziek: Patty Smith Hill (1868–1946) en Mildred Hill

Lucas 2:7, 12–14