Muziek
Op een mooie lentedag

57

Op een mooie lentedag

Blij

1. Op een mooie lentedag lag in de grond heel diep

een zaadje stil te slapen tot een zonnestraal hem riep.

Word wakker nu, jij zaadje klein, en klim op naar het licht!

De zon schijnt weer, doe nu je best en klim op naar het licht!

2. Op een mooie lentedag is Jezus opgestaan,

en Hij verliet het graf; de dood kon Hem niet meer verslaan.

Word wakker, mensen, overal en kijk omhoog naar ’t licht!

Want Jezus gaf ons ’t leven weer, dus kijk omhoog naar ’t licht!

3. Op een mooie lentedag ging Joseph naar het bos.

De Vader en de Zoon zag hij, geknield daar op het mos.

Word wakker, overal op aard’, ontvang het ware licht!

Het evangelie is er weer; ontvang zijn heerlijk licht!

Tekst: naar Virginia Maughan Kammeyer (1925–1999). © 1989 HLD

Muziek: Crawford Gates (1921–2018). © 1989 HLD

Alma 32:28

Leer en Verbonden 88:7

Matteüs 28:5–6

Geschiedenis van Joseph Smith 1:17