Muziek
Een zendeling wil ik vandaag al zijn

90

Een zendeling wil ik vandaag al zijn

Helder

1. Een zendeling wil ik vandaag al zijn,

want het is een heel belangrijk werk.

’k Verbreid het evangelie in mijn jeugd,

en daardoor wordt mijn getuigenis heel sterk.

2. k Vertel mijn vriendjes veel over de kerk,

en hoe fijn het is erheen te gaan.

’k Vertel ze hoe de waarheid is hersteld,

en ook hoe het Boek van Mormon is ontstaan.

3. Een zendeling kan ik vandaag al zijn,

want het is een heel belangrijk werk.

Ik doe dus elke dag opnieuw mijn best

en ik werk aan mijn getuigenis dat eenmaal sterk,

getuigenis dat eenmaal sterk zal zijn.

Tekst: naar Grietje Terburg Rowley (1927–2015). © 1984 IRI

Muziek: Grietje Terburg Rowley (1927–2015). © 1984 IRI

Alma 32:23

Romeinen 1:16

Leer en Verbonden 4:2–3