Liahona
Stol på Ham!

Mitt favorittskriftsted

Stol på Ham!

Et av mine favorittskriftsteder er 1 Nephi 7:12.
“Ja, hvordan kan dere ha glemt at Herren ifølge sin vilje er istand til å gjøre alle ting for menneskenes barn når de bare utøver tro på ham? La oss derfor være trofaste mot ham.”

Dette skriftstedet minner meg om historien om da Jesus stiller stormen på havet mens han seiler med disiplene. Da stormen nærmet seg båten var disiplene fulle av frykt og vekket Jesus som lå og sov, i full forskrekkelse. Etter at Jesus stiller stormen vender han seg til disiplene og spør dem hvorfor de tviler og har så stor frykt.

På misjon har jeg ofte følt meg som disiplene, full av frykt og uro. Jeg har sett for meg Jesus stille meg de samme spørsmålene. “Hvorfor tviler du, Natalie? Hvorfor har du så stor frykt?”. Det siste året har vært veldig utfordrende med mange uventede opplevelser. Da jeg reiste på misjon forventet jeg ikke at jeg ville måtte tjene i en misjon som ikke var mitt originale misjonskall på grunn av en global pandemi. I begynnelsen var dette veldig vanskelig for meg. Jeg var veldig redd og bekymret, men så husket jeg at det er Gud som har kontrollen, og derfor har jeg ingen grunn til å frykte. Han er der alltid for oss. Han vil alltid stille stormene i vårt liv slik som han stillet stormen for disiplene. Alt vi må gjøre er å ha tro og stole på ham. Han kan utføre mirakler. Vi må huske at Gud har en plan for hver og en av oss. Noen ganger kan denne planen være veldig skremmende og vi kan tvile på vår kapasitet til å lykkes, men Gud kjenner oss og vet at vi kan klare det. Hvis vi har tro kan vi klare alle ting. Herren elsker deg og er der for deg. Det har jeg ingen tvil om. Stol på ham og ha tro. Han vil stille stormen.