Liahona
“Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud?”
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kom, følg med meg: Lære og pakter

“Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud?”

Lære og pakter 6‒9

(25.‒31. januar)

Translation of the Book of Mormon [Oversettelse av Mormons bok], av Gary Ernest Smith. Bilde av kart: Getty Images

Hvem var involvert i disse åpenbaringene fra Gud?

  • Joseph Smith

  • Oliver Cowdery. Han fikk høre om Joseph Smith og gullplatene og tilbød seg å være skriver mens Joseph oversatte Mormons bok.

Hvor fant de sted?

  • Disse åpenbaringene fant sted i Harmony i Pennsylvania.

Når fant de sted?

  • Disse åpenbaringene ble gitt i 1829.

Hvordan kan disse åpenbaringene gjelde for oss i dag?

Før Oliver ble Josephs skriver, ba han om å få vite om Josephs verk var sant. Da Oliver ba, følte han fred og trygghet.

Oliver hadde fremdeles spørsmål mens han hjalp Joseph å oversette. Han spurte Gud igjen om dette var sant.

Herren minnet Oliver på at han allerede hadde fått svar på sin bønn:

“Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud?” (Lære og pakter 6:23).

I likhet med Oliver skulle vi holde fast ved tidligere åndelige opplevelser og la dem styrke oss gjennom vanskelige tider.