Liahona
Gjøre Lære og pakter personlig for deg
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Bare digitalt

Gjøre Lære og pakter personlig for deg

Å studere Kom, følg med meg i år vil hjelpe oss å forstå hvor personlig Skriftene kan være.

I år skal vi studere Lære og pakter i leksjonene i Kom, følg med meg. Lære og pakter underviser om evangeliets lære, velsignelsene ved å holde budene og søke og motta personlig åpenbaring. Mesteparten av boken er faktisk direkte åpenbaring fra Herren, og den står som et mektig vitnesbyrd om at han kan tale til deg også.

Du gjør ditt personlige skriftstudium så mye mektigere, når du innser at det som betyr noe for deg også betyr noe for Herren. Han er involvert i alle områder av livet ditt, enten det er arbeid, utdannelse, relasjoner, omsorgstjeneste eller ditt generelle velbefinnende. Lære og pakter “inneholder en innbydelse til alle mennesker overalt i verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst som taler til dem for deres timelige velferd og evige frelse” (innledningen til Lære og pakter).

Når det er sagt, hvis du noen ganger har vanskeligheter knyttet til Lære og pakter, er dette noen tips om hvordan du kan gjøre ditt studium mer personlig og meningsfylt:

1. Be først og studer med et formål

Det første ordet i kapittel 1 er hør, som er Herrens oppfordring til oppriktig å lytte og gi akt på hans ord. Herren ønsker at du skal høre ham og følge hans råd, fordi han forstår dine behov og hvordan han kan hjelpe deg. Når du begynner ditt studium med en bønn, kan du invitere Den hellige ånd, være mer følsom for tilskyndelser og fokusere på å gå dypere inn i versene.

Eldste Richard G. Scott (1928–2015) i De tolv apostlers quorum underviste: “Gjennom alle tider har vår himmelske Fader inspirert utvalgte menn og kvinner til å finne, gjennom Den hellige ånds veiledning, løsninger på livets mest innviklede problemer. Han har inspirert disse bemyndigede tjenerne til å skrive ned disse løsningene som en slags håndbok for de av hans barn som har tro på hans plan for lykke og på hans elskede Sønn Jesus Kristus.”1 Lære og pakter er en av disse bøkene. Når du forbereder deg til å motta personlig åpenbaring ved å tenke nøye over hva og hvordan du skal studere, viser du Herren at du er villig til å arbeide sammen med ham for å få veiledning.

Å variere på studierutinene dine kan også hjelpe deg å få et nytt perspektiv. Prøv å studere etter emne eller i kronologisk rekkefølge for når åpenbaringene ble gitt (se kronologisk oversikt over innholdet), og marker så versene på en måte som vil hjelpe deg å visualisere prinsippene som blir undervist.

2. Bli kjent med den historiske sammenhengen

Å vite hva som førte til åpenbaringene i Lære og pakter vil hjelpe deg å forstå hva Herren underviser.2 “Disse hellige åpenbaringer ble mottatt som svar på bønn i trengselstider, og ble gitt i faktiske situasjoner der levende mennesker var involvert. Profeten og hans medarbeidere søkte guddommelig veiledning, og disse åpenbaringene bekrefter at de mottok den. I åpenbaringene ser vi hvordan Jesu Kristi evangelium litt etter litt ble gjengitt og evangelieutdelingen i tidenes fylde innledet” (innledningen til Lære og pakter).

Fanen “Gjenopprettelsen og Kirkens historie” i Evangeliebibliotek-appen inneholder mange ressurser om historien som ledet frem til viktige hendelser, som for eksempel artikler om Kirkens historie og emner i evangeliet, og fortellinger om Kirkens verdensomspennende historie. Å forstå den historiske sammenhengen kan hjelpe deg å vite hvordan du kan høre Ham.

3. Gjør det personlig

Mange kapitler i Lære og pakter er tiltenkt forskjellige folk som Herren talte til. Mens du leser, kan du prøve å sette inn navnet ditt i stedet for deres – dette kan minne deg på at Herren taler til deg personlig når du anvender Skriftene på deg selv (se 1 Nephi 19:23).

Og glem heller ikke å finne dine helter i Lære og pakter! På samme måte som Nephi kan være din helt, finn ut hvem du knytter deg til og som inspirerer deg i Lære og pakter. Denne boken er full av eksempler på at de hellige vendte seg til Herren for veiledning og støtte – i både gode og vanskelige tider.

Jeg har fått et vitnesbyrd om Lære og pakter, når jeg ydmykt har forsøkt å gjenkjenne de personlige budskapene Herren har til meg i hvert kapittel. Jeg blir inspirert av den tro de hadde, som la grunnlaget for gjenopprettelsen som jeg er en del av. Å studere denne boken i år vil minne deg på hvor bemerkelsesverdig det er at Herren fortsatt taler til oss, akkurat som han har talt til andre i tidligere generasjoner. Du vil innse at han er oppmerksom på deg og dine personlige omstendigheter, og han vil veilede deg gjennom dine unike utfordringer. Og din tro og tillit til ham vil fortsette å vokse.