Liahona
Å vokse inn i åpenbaringens prinsipp
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Å vokse inn i åpenbaringens prinsipp

Jeg oppfordrer deg til å ta de nødvendige skritt for å høre Herren bedre og oftere, slik at du kan motta den opplysningen han ønsker å gi deg.

Bilder: Getty Images

30. september 2017, etter generalkonferansens ettermiddagsmøte, stakk jeg innom sykehuset for å se til mitt kjære quorumsmedlem eldste Robert D. Hales. Han hadde vært innlagt på sykehus siden han fikk hjerteinfarkt noen dager tidligere.

Vi hadde en herlig samtale, og det virket som om han ble bedre. Han pustet til og med på egenhånd, noe som var et godt tegn.

Den kvelden talte imidlertid Ånden til meg om at jeg burde dra tilbake til sykehuset på søndag. Under generalkonferansens møte søndag formiddag kom dette sterke inntrykket tilbake. Jeg følte at jeg skulle hoppe over lunsjen og skynde meg til eldste Hales’ seng så snart formiddagens møte var over, noe jeg gjorde.

Da jeg kom dit, skjønte jeg at eldste Hales’ tilstand var alvorlig forverret. Dessverre døde han 10 minutter etter at jeg kom, men jeg er takknemlig for at jeg var ved hans side sammen med hans kjære hustru Mary og deres to sønner da han forlot dette livet.

Jeg er så takknemlig for at Den hellige ånds hvisken fikk meg til å gjøre noe jeg ellers kanskje ikke ville ha gjort. Og jeg er så takknemlig for åpenbaringens realitet og at himmelen igjen er åpen.

I år vil fokuset for vårt personlige studium og vårt klasseromsstudium være Lære og pakter. Disse “guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer” kan velsigne alle som studerer dem og handler ifølge deres guddommelige veiledning. De er en innbydelse til “alle mennesker overalt i verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst”1 for “Herrens røst er [i sannhet] til alle mennesker” (Lære og pakter 1:2).

Fare, mørke, bedrag

Fysiske og åndelige stormer er en del av livet på jorden, slik covid-19-pandemien har minnet oss om. Om tiden før sitt annet komme forutsa Frelseren dager med store prøvelser. Han sa: “Det skal bli hunger og pest og jordskjelv på forskjellige steder” (Joseph Smith – Matteus 1:29).

Det økende mørket og bedraget som omgir oss, forverrer slike prøvelser. Som Jesus sa til sine disipler: “Ugudelighet [skal ta] overhånd” før han kommer tilbake (Joseph Smith – Matteus 1:30).

Satan har samlet sine styrker og raser mot Herrens verk og dem av oss som deltar i det. På grunn av de økende farene vi står overfor, har vårt behov for guddommelig veiledning aldri vært større, og vår innsats for å høre Jesu Kristi røst – vår Mellommann, Frelser og Forløser – har aldri vært mer presserende.

Som jeg sa kort tid etter at jeg ble kalt som Kirkens president, er Herren beredt til å åpenbare sitt sinn for oss. Dette er en av hans største velsignelser til oss.2

I vår tid har han lovet: “Hvis du ber, skal du motta åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap” (Lære og pakter 42:61).

Jeg vet at han vil svare på våre bønner.

Hvordan vi hører Ham

Å vite hvordan Ånden taler er avgjørende i vår tid. For å motta personlig åpenbaring, finne svar og motta beskyttelse og veiledning, husker vi det mønster profeten Joseph Smith viste oss.

For det første fordyper vi oss i Skriftene. Dette åpner vårt sinn og hjerte for Frelserens læresetninger og sannheter. Kristi ord “vil fortelle [oss] alt [vi] skal gjøre” (2 Nephi 32:3), spesielt i disse tider med usikkerhet og uro.

Deretter ber vi. Bønn krever initiativ, så vi ydmyker oss for Gud, finner et fredelig sted hvor vi regelmessig kan gå, og utøser vårt hjerte til ham.

Herren sier: “Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg, be og dere skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dere” (Lære og pakter 88:63).

Å holde seg nær til Herren gir trøst og oppmuntring, håp og helbredelse. Så vi ber i hans navn med hensyn til våre bekymringer og våre svakheter, våre lengsler og våre kjære, våre kall og våre spørsmål.

Så lytter vi.

Hvis vi vil holde oss på kne en stund etter at vi er ferdig med bønnen, vil tanker, følelser og veiledning komme til vårt sinn. Å skrive ned disse tilskyndelsene vil hjelpe oss å huske hva Herren ønsker at vi skal gjøre.

Når vi gjentar denne prosessen, vil vi, med profeten Joseph Smiths ord, “vokse inn i åpenbaringens prinsipp”.3

Verdig til å motta åpenbaring

Å foredle vår evne til å gjenkjenne Den hellige ånds hvisken og øke vår evne til å motta åpenbaring, krever verdighet. Verdighet krever ikke fullkommenhet, men det krever at vi arbeider med flid for å oppnå større renhet.

Herren forventer daglig innsats, daglig forbedring og daglig omvendelse. Verdighet medfører renhet, og renhet kvalifiserer oss til Den hellige ånd. Når vi antar “Den Hellige Ånd som [vår] veileder” (Lære og pakter 45:57), er vi kvalifisert til personlig åpenbaring.

Hvis noe hindrer oss i å åpne døren til himmelsk veiledning, må vi kanskje omvende oss. Omvendelse gjør det mulig for oss å åpne døren slik at vi kan høre Herrens røst oftere og tydeligere.

“Normen er entydig”, sa eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. “Hvis noe vi tenker, ser, hører eller gjør, fjerner oss fra Den hellige ånd, skulle vi ganske enkelt slutte å tenke, se, høre eller gjøre dette. Hvis det som for eksempel er ment som underholdning, støter Den hellige ånd bort, da er visselig ikke den slags underholdning noe for oss. Fordi Ånden ikke kan tåle noe som er vulgært, grovt eller upassende, er det fullstendig klart at slikt ikke er noe for oss.”4

Når vi forener større renhet og lydighet med faste, flittig søking, studium av Skriftene og levende profeters ord, samt tempelarbeid og slektshistorie, vil himmelen åpne seg. Herren vil i sin tur oppfylle sitt løfte: “Jeg vil gi deg av min Ånd som skal opplyse ditt sinn” (Lære og pakter 11:13).

Vi må kanskje være tålmodige, men Gud vil tale til oss på sin egen måte og i sin egen beleilige tid.

En forståelsens ånd

Job erklærte: “Det er menneskets ånd og Den Allmektiges åndepust som gjør forstandig” (Job 32:8). I dette nye året oppfordrer jeg deg til å ta de nødvendige skritt for å høre Herren bedre og oftere, slik at du kan motta den opplysningen han ønsker å gi deg.

Før eldste Hales gikk bort den oktoberdagen i 2017, forberedte han en kort tale til generalkonferansen som han ikke fikk anledning til å holde. I denne talen skrev han: “Vår tro forbereder oss til å være i Herrens nærhet.”5

Når vi mottar åpenbaring, tilbringer vi tid i Guds nærhet mens han åpenbarer sitt sinn, sin vilje og sin røst til oss (se Lære og pakter 68:4). Måtte vi sette vår tro i virksomhet, påkalle ham, leve verdig til hans lovede inspirasjon og handle ifølge den veiledning vi mottar.