Liahona
Profeter og åpenbaring
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

For foreldre

Profeter og åpenbaring

Kjære foreldre:

Lære og pakter er en samling åpenbaringer fra Herren. Å studere dem gir oss en unik mulighet til å bli kjent med Frelserens røst når han taler, ikke bare til sine profeter, men gjennom dem til vanlige medlemmer av Kirken som oss.

Denne måneden gir tidsskriftene deg en rekke anledninger til å snakke med dine barn, blant annet om åpenbaring, hvordan den fungerer og at Gud er villig til å tale til dem.

Samtaler om evangeliet

Fred i hans løfter (Lære og pakter 6)

Vis plakaten på side 2, og les Frelserens ord fra kapittel 6. Dette løftet ble gitt til Joseph Smith og Oliver Cowdery i april 1829. Den gangen var Joseph bare 23, men hadde allerede opplevd avvisning og forfølgelse. Hvordan kan disse ordene ha hjulpet Joseph og Oliver? Hvordan kan disse ordene gjelde utfordringer i deres liv? Hva kan vi gjøre for å motta disse lovede velsignelsene?

Profeter og personlig åpenbaring (Lære og pakter 1)

Herren taler til oss individuelt og gjennom profeter (se del 1). Bruk “Evangeliets grunnprinsipper” på side 10 for å hjelpe barna å lære mer om åpenbaring. Vurder å lese budskapet fra president Russell M. Nelson på side 6 sammen. Hva føler dere at Gud forteller dere gjennom sin profet? Å følge hans råd kan føre til å sette seg mål i programmet Barn og ungdom. (For mer informasjon om dette emnet kan dere også se eller lese president Nelsons tale, “Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv”, Liahona, mai 2018, 93–96.)

Støtte til Kom, følg med meg

Gå ikke glipp av forslagene på side 26 som støtter deres ukentlige studium av Kom, følg med meg.

Moro med familiestudium

Finn Kristus

President Ezra Taft Benson (1899–1994) sa: “Praktisk talt hver side i … Lære og pakter … lærer oss om Mesteren.”1

  1. Sett en tidtager på to minutter.

  2. Familiemedlemmene ser raskt gjennom begynnelsen av Lære og pakter for å telle antall henvisninger de kan finne til Kristus. Begynn med innledningen, og avslutt med kapittel 9.

  3. Når tiden er ute, gir du hver enkelt mer tid til å velge ett av disse versene som er spesielt meningsfylt for dem. Bytt på å dele.

Drøfting: Hvordan kan vi gjøre vårt studium av Lære og pakter i år Kristus-sentrert? Hva kan vi gjøre for å lytte til Herrens røst?

1, 2, 3, Han taler til meg

Lære og pakter ledsager Bibelen og Mormons bok når det gjelder å undervise oss om Kristus og hans åpenbaringer til oss. Innledningen til Lære og pakter forklarer at vi kan høre “Herrens, Jesu Kristi kjærlige, men bestemte røst” i åpenbaringene i denne boken.

  1. Gi i hemmelighet hvert familiemedlem et nummer: (1) Bibelen, (2) Mormons bok eller (3) Lære og pakter.

  2. Hver enkelt skal finne et meningsfylt vers i boken som har Herrens “kjærlige, men bestemte røst” som underviser oss eller forklarer prinsipper.

  3. Uten å avsløre skriftstedhenvisningene bytter dere på å lese versene høyt. Andre skal holde opp enten 1, 2 eller 3 fingre for å gjette hvilken bok med hellig skrift hvert vers kom fra.

Drøfting: Hvordan virker skriftsteder fra oldtiden sammen med nyere åpenbaringer som finnes i Lære og pakter, for å hjelpe oss å lære mer om Kristus og høre hans røst? Hvordan kan vi forbedre vår evne til å høre Herrens røst når vi studerer Lære og pakter i år?