Liahona
Kraften i personlig åpenbaring
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kraften i personlig åpenbaring

Hvordan motta livsviktig åpenbaring skreddersydd til deg.

Illustrasjon: Allen Garns

“Be i Jesu Kristi navn angående dine bekymringer, din frykt, dine svakheter – ja, ditt hjertes lengsler. Og så må du lytte! Skriv ned de tanker som kommer til ditt sinn. Skriv ned dine følelser, og følg opp med å gjøre det du blir tilskyndet til å gjøre. Når du gjentar denne prosessen dag etter dag, måned etter måned, år etter år, vil du ‘vokse inn i åpenbaringens prinsipp’.

Ønsker virkelig Gud å tale til deg? Ja!”

President Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, “Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv”, Liahona, mai 2018, 95.

“[Du kan] motta personlig inspirasjon og åpenbaring i samsvar med hans bud, og som er skreddersydd til deg. Du har en unik misjon å utføre i livet og vil bli gitt unik veiledning for å utføre den.

Nephi, Jareds bror og til og med Moses hadde alle store hav de skulle krysse – og hver av dem gjorde det på forskjellig måte. Nephi gjorde ‘fint tømmermannsarbeide’. Jareds bror bygget båter som var ‘tette som kar’. Og Moses ‘gikk midt gjennom havet på tørr grunn’.

Hver av dem fikk personlig rettledning, skreddersydd til dem, og hver enkelt hadde tillit og handlet.”

Michelle Craig, førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap, “Åndelig kapasitet”, Liahona, nov. 2019, 21.

“Å virkelig nyte er mer enn å glede seg over et deilig måltid. Det er en opplevelse av lykke, få næring, feire, dele, gi kjærlighet til vår familie og våre kjære, uttrykke vår takknemlighet til Gud og styrke forhold mens vi gleder oss over rikelig, utrolig deilig mat. Jeg tror at når vi nyter Kristi ord, skulle vi tenke på en lignende opplevelse …

Å nyte Kristi ord vil gi livgivende åpenbaring, på ny stadfeste vår sanne identitet og verdi for Gud som hans barn, og lede våre venner til Kristus og evig liv.”

Eldste Takashi Wada i De sytti, “Nyt Kristi ord”, Liahona, mai 2019, 38–39, 40.

“Nadverden er også en tid da vår himmelske Fader kan undervise oss om forsoningen som hans elskede Sønn – vår Frelser Jesus Kristus – utførte, og da kan vi motta åpenbaring om den. Det er en tid for å ‘banke på, så skal det lukkes opp for dere’, til å be om og motta denne kunnskapen. Det er en tid for oss til ærbødig å be Gud om denne kunnskapen. Og hvis vi gjør det, er jeg ikke i tvil om at vi vil motta denne kunnskapen, som vil velsigne oss uendelig.”

Eldste Claudio R. M. Costa i De sytti, “At de alltid minnes ham”, Liahona, nov. 2015, 103.

“Vær lydig, husk de gangene dere har følt Ånden, og be i tro. Svaret vil komme, og dere vil føle Frelserens kjærlighet og fred. Det kommer kanskje ikke plutselig eller i den form dere ønsker, men svaret vil komme. Gi ikke opp! Gi aldri opp!”

Eldste James B. Martino i De sytti, “Vend deg til ham, og svarene vil komme”, Liahona, nov. 2015, 59.

“Herren har gjentatte ganger bedt oss ‘søk[e] lærdom ved studium og også ved tro’. Vi kan motta lys og forståelse ikke bare gjennom logisk tenkning i vårt sinn men også gjennom Den hellige ånds veiledning og inspirasjon …

Når så disse to perspektivene slås sammen i vår sjel, viser ett fullstendig bilde realiteten, ting slik de virkelig er.”

Eldste Mathias Held i De sytti, “Søk kunnskap ved Ånden”, Liahona, mai 2019, 31, 33.