Liahona
Hva lærte Moroni Joseph Smith?
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kom, følg med meg: Lære og pakter

Hva lærte Moroni Joseph Smith?

Lære og pakter 2; Joseph Smith – Historie 1:27‒65

(11.–17. januar)

He Called Me by Name [Han kalte meg ved navn], av Michael Malm

21. september 1823 ba Joseph Smith om tilgivelse for sine synder og om å få vite sin stilling overfor Gud. Mens Joseph ba, fylte et lys rommet hans, og han så en engel som sto i luften.

Engelen kalte Joseph ved navn og presenterte seg som Moroni. Han fortalte Joseph at han var tilgitt og at Gud hadde et verk som Joseph skulle utføre.

  • Moroni fortalte Joseph at hans navn kom til å “nevnes for godt og ondt blant alle nasjoner, slekter og tungemål” (Joseph Smith – Historie 1:33).

  • Joseph fikk vite om gullplater som var nedgravd i en høyde i nærheten, som inneholdt “fylden av det evige evangelium” (Joseph Smith – Historie 1:34). Moroni fortalte også Joseph om urim og tummim, som Gud hadde forberedt så Joseph kunne oversette platene (se Joseph Smith – Historie 1:35).

  • Moroni fortalte Joseph om flere profetier som var i ferd med å bli oppfylt, om opprettelsen av denne siste evangelieutdeling og de velsignelser den ville gi verden.

  • Moroni viste seg for Joseph tre ganger den natten og én gang neste morgen. Han ga det samme budskapet, men ga Joseph ytterligere informasjon og instruksjoner hver gang (se Joseph Smith – Historie 1:44–46, 49).