Liahona
Lucy brukte sine åndelige gaver
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Gjenopprettelsens tidlige kvinner

Lucy brukte sine åndelige gaver

I likhet med Lucy Mack Smith kan vi alle motta åpenbaring. Vi har alle unike åndelige gaver som kan velsigne vår familie og Kirken.

Illustrasjon: Toni Oka

Det var oktober 1838, og Lucy Mack Smith grep sine sønner Hyrum og Josephs hender før de ble ført bort. Offentlige myndigheter hadde beordret de hellige til å forlate området. Flere ledere i Kirken hadde blitt arrestert av soldater, og en ulovlig krigsrett beordret dem skutt. Lucy lurte på om hun noen gang ville få se sønnene sine i live igjen.

Hva kunne hjelpe en mor å utholde en slik prøvelse? Mange år senere så Lucy tilbake på denne tiden og husket at hun ble styrket av et trøstende budskap som ble mottatt “ved profetiens gave”: “La ditt hjerte trøstes når det gjelder dine barn, for de skal ikke [bli] skadet av sine fiender.”1

Denne opplevelsen ga Lucy og familien hennes “en trøst som overgikk alt jordisk”.

Familien Smith og mange andre siste dagers hellige familier ble drevet ut av Missouri. Etter å ha funnet tilflukt i nabostaten Illinois, prøvde Lucy og Joseph Smith senior å finne informasjon om sine sønner, men fikk ingen svar. Ånden talte igjen fred til Lucys sjel og fortalte henne at Hyrum og Joseph ville komme neste kveld.

Biskop Edward Partridge, som var sammen med Lucy da hun mottok denne åpenbaringen, uttrykte tvil: “Jeg har alltid trodd deg før, men jeg kan ikke se noen mulighet for at denne profetien vil bli oppfylt, men hvis det er slik, vil jeg aldri bestride ditt ord igjen.”

Mens hun sov den natten, så Lucy et syn om sine svake og sultne sønner som reiste over prærien. Lucy gjorde seg klar for at de skulle komme hjem – og de kom virkelig dagen etter. De beskrev en reise som samsvarte nøyaktig med det hun hadde sett. Deretter sa biskop Partridge at han for evig ville anerkjenne Lucy som “en sann profetinne”.