Skriftene
Trosartikler 1

Trosartiklene
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kapittel 1

1 Vi atrorbGud den evige Fader og på hans cSønn Jesus Kristus og på dDen hellige ånd.

2 Vi tror at menneskene vil bli straffet for sine aegne synder og ikke for bAdams overtredelse.

3 Vi tror at hele menneskeheten kan bli afrelst gjennom Kristi bforsoning ved å cadlyde devangeliets elover og ordinanser.

4 Vi tror at evangeliets første prinsipper og aordinanser er: for det første, btro på Herren Jesus Kristus, for det annet, comvendelse, for det tredje, ddåp ved nedsenkning til esyndenes forlatelse, for det fjerde, fhåndspåleggelse for gDen hellige ånds gave.

5 Vi tror at en mann må akalles av Gud, ved bprofeti og ved chåndspåleggelse av dem som har dmyndighet, for å kunne eforkynne evangeliet og forrette dets fordinanser.

6 Vi tror på den samme aorganisasjon som fantes i den opprinnelige Kirke, nemlig bapostler, cprofeter, dhyrder, lærere, eevangelister osv.

7 Vi tror på atungemålsgaven, bprofeti, cåpenbaring, dsyner, ehelbredelse, ftydning av tunger osv.

8 Vi tror at aBibelen er bGuds ord så langt som den er criktig oversatt. Vi tror også at dMormons bok er Guds ord.

9 Vi tror på alt som Gud har aåpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil båpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike.

10 Vi tror på aIsraels innsamling i bokstavelig forstand og på gjenopprettelsen av de bti stammer, at cSion (det nye Jerusalem) vil bli bygget på det amerikanske kontinent, at Kristus personlig vil dregjere på jorden, og at jorden vil bli efornyet og få sin fparadisiske gherlighet.

11 Vi fordrer arett til å dyrke Den Allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen bsamvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem ctilbe hva som helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker.

12 Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde alovene.

13 Vi tror at vi må være aærlige, pålitelige, bkyske, kjærlige, dydige og at vi må cgjøre godt mot alle mennesker. Vi kan i sannhet si at vi følger dPaulus’ formaning – vi tror alt, vi ehåper alt, vi har tålt meget, og vi håper å bli istand til å futholde alt. Vi trakter etter alt som er gdydig, skjønt, prisverdig og godt.

Joseph Smith.