Liahona
Viser oss veien til Jesus Kristus
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Viser oss veien til Jesus Kristus

Livet er en reise. Liahona kan være til hjelp.

Tegning av Liahona: Beth Whittaker

På Mormons boks tid forberedte Herren Liahona til å hjelpe Lehi og hans familie å ha fremdrift på reisen. Den var et “[kompass], som ville vise dem riktig kurs til det lovede land” (Alma 37:44).

Som Lehi, er vi på en reise. Vi vil ha oppturer og nedturer. Sol og stormer. Fred og smerte. Men gjennom det hele er det en guddommelig hensikt fordi vi har guddommelig potensial. Vår himmelske Fader ønsker ikke bare at vi skal komme tilbake til ham, han ønsker at vi skal bli mer lik ham gjennom hans Sønn, Jesus Kristus. Men noen ganger trenger vi hjelp.

Under ledelse av levende profeter er tidsskriftet Liahona i vår tid tilrettelagt for å hjelpe oss å kjenne veien og hvordan vi skal gå den. Læring og etterlevelse av Jesu Kristi evangelium forandrer oss. Og når vi har krysset våre egne ørkener og hav, vil vi oppdage at å følge ham gjennom både sol og storm har gjort det mulig for ham å gjøre oss til det han alltid visste at vi kunne bli.

Les videre for å finne ut mer om det nye Liahona.

Foto av kvinne som skriver: Getty Images; portretter: 2. rad fra øverst (t.v.) og tredje rad fra øverst (t.h.): Getty Images

Et tidsskrift for hvert hjerte og hjem

Enten du er fra Slovenia eller Spania, Madagaskar eller Massachusetts, er dette tidsskriftet for deg. Enten du snakker koreansk eller kiribati, enten hjemmet ditt er av murstein eller bambus, enten du ble døpt for 80 år siden i går eller bare i går. Gift, enslig, gammel, ung – disse sidene taler til og gjenspeiler deg. Ditt vitnesbyrd, din erfaring, ditt troens hus. Det er den store velsignelsen ved å ha ett globalt tidsskrift for voksne. Det forener oss og minner oss på at vi alle tilhører en verdensomspennende familie og en verdensomspennende kirke.

Kom og bli med oss når vi alle beveger oss nærmere Jesus Kristus. Én sak om gangen, én side om gangen. Med profeter og apostler som veileder oss og med en kjærlig Frelser som hjelper oss. Alle oss. Sammen.

Hva du kan forvente av det nye Liahona

Budskap fra profeter og apostler

Tidsskriftet Liahona vil inneholde budskap fra Kirkens ledere på en mer betimelig måte. Disse budskapene, på trykk og på Internett, vil vise oss alle veien til Frelseren.

Mer støtte til alle medlemmer

Tidligere mottok noen medlemmer tidsskriftet bare noen ganger i året, avhengig av språket. Nå vil Kirkens tre globale tidsskrifter trykkes hver måned eller annenhver måned på et språk som snakkes av cirka 97 prosent av medlemmene.

Mer digitalt innhold

For å hjelpe deg å få det inspirerende innholdet du ønsker, vil vi tilby det på flere av måtene du foretrekker. Se etter forbedrede, digitale opplevelser på liahona.ChurchofJesusChrist.org, i appene Etterlev evangeliet og Evangeliebibliotek, via e-post og andre alternativer som vil komme etter hvert.

Hjemme-sentrert læring i evangeliet

Hver måned vil vi dele erfaringer, aktiviteter og læresetninger for å hjelpe siste dagers hellige å lære evangeliet hjemme og undervise det til sine barn og sine kjære.

Ekte historier fra virkelige medlemmer

Foto av kvinne som skriver: Getty Images; portretter: 2. rad fra øverst (t.v.) og tredje rad fra øverst (t.h.): Getty Images

Når du leser om trosfremmende opplevelser fra medlemmer over hele verden, vil din egen tro bli styrket. Og du vil bli påminnet om at vi tilhører noe større enn vår menighet eller gren. Del din opplevelse på liahona.ChurchofJesusChrist.org eller send oss en e-post på liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Historier og budskap i nærheten av der du bor

Liahona publiserer mer enn 60 regionale utgaver som inneholder lokalsider som er spesifikke for de forskjellige geografiske steder og språk. Disse lokalsidene vil hjelpe deg å få kontakt med hellige, ledere og saker i nærheten av der du bor.