Liahona
En ny publikasjon for en verdensomspennende kirke
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Velkommen til dette nummeret

En ny publikasjon for en verdensomspennende kirke

Våre kjære brødre og søstre:

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige finnes i land over hele verden. Selv om vi snakker mange språk, står vi sammen i vår innsats for å følge Frelseren og fryder oss over å vite at vi alle er Guds barn.

Helt fra den gjenopprettede kirkes tidlige tid har publikasjoner som Kirkens tidsskrifter støttet medlemmene i deres innsats for å lære, etterleve og dele evangeliet med andre. Inspirerende budskap har hjulpet medlemmene å få kontakt med Kirkens ledere og med hverandre. Med et ønske om å gi disse velsignelsene til flere av Guds barn, er vi glade for å kunne dele dette første nummeret av det nye Liahona med deg.

Andre endringer i Kirkens tidsskrifter omfatter nye publikasjoner for barn og ungdom over hele verden. Hvert av tidsskriftene – Liahona, Til styrke for ungdom og Vennen – vil gå hånd i hånd med Kom, følg med meg – skriftstudieressurser som støtter læring av evangeliet hjemme. Disse tidsskriftene vil også bli mer tilgjengelige i digitale kanaler.

Hensikten med Kirkens tidsskrifter er den samme: å hjelpe Guds barn å bli mer omvendt til sin Frelser Jesus Kristus. Vi er takknemlige for ditt ønske om å lære og etterleve evangeliet, og vet at disse tidsskriftene vil hjelpe deg i denne innsatsen.

Vennlig hilsen

Det første presidentskap