Liahona
Nyt de senere år
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Eldes i trofasthet

Nyt de senere år

Alderdommen kan være en vakker tid med fremgang og vekst.

Bilder: Getty Images

Etter hvert som “alderdommen” har satt inn, har jeg innsett at livet mitt forandrer seg. Selv om jeg fortsatt ønsker å engasjere meg i familien og Kirken, er jeg ikke like fysisk aktiv som jeg pleide å være, og alt synes å gå bra med eller uten meg.

Men her er noe annet jeg lærer: Denne fasen av livet er ikke bare negativ. Visst finnes det smerter og andre utfordringer, men denne aldringen er en del av livets naturlige gang, og dette kapittelet gir nye og givende muligheter. Jeg finner trøst i å vite at jeg er elsket av familie og venner. Jeg stoler på at jeg fremdeles er verdsatt i kirken. Og viktigst av alt vet jeg mer enn noensinne at Jesu Kristi evangelium er sant.

Godta forandring

Livet står helt klart ikke stille. Det er dynamisk. Så selv om vi kanskje ikke ønsker at våre omstendigheter eller relasjoner skal forandres, vil det skje endringer. Skriftene formulerer det så godt:

“Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen.

Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet …

Alt har Gud gjort skjønt i sin tid” (Predikantens bok 3:1–2, 11).

Vi kan ha blitt vel vant med hvordan ting var, og det er naturlig å savne tidligere tider. Men vi kan også ha tro på at det er enda mer å lære når vi fortsetter å vandre på denne lykkens vei. Hvordan vi tilpasser oss og takler forandringer, vil avgjøre vår vekst i disse senere årene. Ved å godta endringer istedenfor å kjempe mot dem, åpner vi oss for å legge merke til nye muligheter og forstå nye ting.

Jeg har lagt merke til at når jeg stadig prøver å følge Jesus Kristus, kommer jeg nærmere ham på måter jeg ikke gjorde i yngre år. Fra sin egen tid på jorden forstår Kristus hvordan det føles å nærme seg jordelivets slutt (se Matteus 16:21). Og på en måte vi ikke fullt ut forstår, vet han fullkomment nøyaktig hva vi føler på grunn av sin forsoning. Vi kan be ham hjelpe oss å bli det han ønsker at vi skal bli med den tiden vi har igjen (se Moroni 7:48).

Fortsett å utføre tjeneste

Uansett hvor gamle vi er, kan vi fremdeles se etter anledninger til å yte tjeneste hver dag for å hjelpe oss å forberede oss til tjeneste i livet etter dette. President George Albert Smith (1870–1951) sa en gang: “Vi er ikke her for å fordrive tiden i dette livet, for så å gå videre til en opphøyet tilværelse. Vi er her for å kvalifisere oss hver dag til de stillinger som vår Fader forventer at vi skal fylle heretter.”1

Etter hvert som vi blir eldre, vil disse “kvalifiserende” opplevelsene være annerledes enn de en gang var. Jeg har sett yngre menn tre inn i rollene sine og utføre mange av oppgavene jeg pleide å utføre. Mine barn har sine egne travle liv og familieutfordringer, og jeg er ikke så involvert. Men jeg kan stole på at hvis jeg fortsetter å hjelpe andre på alle måter jeg er i stand til, vil disse erfaringene fortsette å undervise og foredle meg i henhold til Guds plan.

Velsignelser og spørsmål

Hvilke velsignelser ved å bli eldre har du lagt merke til? Nedenfor har jeg nevnt noen jeg har lagt merke til. Jeg har også satt opp noen spørsmål som vi eldre kan tenke på, selv om jeg antar at de egentlig kan gjelde for hvem som helst.

Jeg vitner om at vi alle kan velge å fokusere på det som er viktigst, når vi følger Jesus Kristus gjennom våre givende, gylne år.

Å eldes har velsignet meg med:

 • Større bevissthet om hva som er rundt meg.

 • Mer stilletid til å lese i Skriftene, grunne og be.

 • Følsomhet for Åndens tilskyndelser.

 • Sporadiske familiebesøk som er spesielt dyrebare.

 • Vennligere følelser overfor andre mennesker og dyr.

 • Interesse for slektshistorie og tempelarbeid.

 • Mindre fristelse til ikke å holde budene.

Spør deg selv: “Hvordan kan jeg …”

 • Yte tjeneste for min kirke og min familie på meningsfylte måter?

 • Komme nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus?

 • Øve god innflytelse på andre?

 • Stå plettfri for Gud når jeg ser ham igjen?